خيابان فردوسي در تصرف دلالان؛ مرده‌شورها هم آمدند

خيابان فردوسي در تصرف دلالان؛ مرده‌شورها هم آمدند
همزمان با نوسانات بازار ارز طي دو هفته اخير بسياري از مسئولان در اظهارات خود به اين نكته اشاره كردند كه دلالان عاملان اصلي اين وضعيت هستند. براي پي‌بردن به صحت و سقم اين ادعا بد نيست نگاهي به گزارش ميداني فارس داشته باشيد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» طي روز جاري مردم تا ساعت 12 پشت صرافي‌ها منتظر خريدن دلار دولتي بودند.
يكي از دلالان كه به نظر مي‌رسيد در صف خريد دلار دولتي نيز جايي داشته باشد به خبرنگار فارس گفت: هنوز نيامده‌؛ شما دلار مي‌خواهيد؟ چند تا؟ من با 1075 تومان هرچقدر كه دلار بخواهيد به شما مي‌فروشم.
خبرنگار فارس از وي پرسيد: شما دلار‌فروش هستيد؟ پس چرا در صف ايستاديد؟
دلال: همينطوري؛ مي‌خواهم مشتري خودم را پيدا كنم.
فارس: از صرافي دلار مي‌خريد؟
دلال: خير؛ از مردم مي‌خريم.
فارس: مردم دلار‌هايي را كه در صف مي‌ايستند و با قيمت دولتي مي‌خرند به شما مي‌فروشند؟
دلال: نه؛ به بانك، صرافي و بعضي‌ها هم به فاميل‌هايشان.
فارس: پس شما اين دلار‌ها را از كجا مي‌آوريد؟
دلال: ما كار خودمان را بلديم.
جالب است اين آقا خود به سراغ خبرنگار فارس آمد اما با اين ذهنيت كه فكر مي‌كرد وي قصد خريد دلار را دارد اما زماني كه متوجه شد خبرنگار است برخوردي متفاوت از خود نشان داد و با حالت عصباني از وي دور شد.
* فقط دلالان از اين بازار سود مي‌برند
خانمي كه به گفته خود براي خريد دلار دولتي 3 روز است در خيابان فردوسي رفت و آمد مي‌كند به خبرنگار فارس مي‌گويد: با امروز 3 روز است كه در صف هستم اما تا اين لحظه هنوز موفق به خريد دلار نشدم.
وي در توضيح خريد دلار گفت: من براي پسرم مي‌خواهم اما اين دلال‌ها اجازه نمي‌دهند كه نوبت به مردم عادي برسد.
وي اضافه مي‌كند: در اين جمعيت افرادي هستند كه به دليل بيكاري مي‌آيند در صف مي‌ايستند و دلار دولتي مي‌خرند و در بازار آزاد يا سر ميدان فردوسي با قيمت بالاتري مي‌فروشند. البته تعداد اين افراد كم است.
وي با تاكيد بر اينكه بيشتر جمعيتي كه در صف ايستاده‌اند دلال هستند، مي‌گويد: نمي‌دانم دليل اين شلوغي‌ها براي چيست.
* ديشب دلالان را با كمك پليس از مغازه بيرون كردم
آقايي كه مدير يكي از صرافي‌هاي خيابان فردوسي است به خبرنگار فارس از ناراحتي‌هايي كه دلالان براي صرافي‌ها به وجود آورده‌اند مي‌گويد و ادامه مي‌دهد: اكثر اين مردمي كه الان در صف هستند دلالند؛ از صبح تا شب اينجا براي صرافان اعصاب نمي‌گذارند.
وي اضافه مي‌كند: اين افراد دلار را با قيمت دولتي مي‌خرند ولي در بازار آزاد با قيمت متفاوت مي‌فروشند.
مدير اين صرافي مي‌گويد كه شب گذشته به پليس زنگ زده تا بتواند دلالان را از اينجا بيرون كند؛ «تا ساعت 8 شب داخل مغازه بوديم و فشار دلالان به حدي بود كه نزديك بود شيشه‌هاي مغازه بشكند.»
وي در مورد سهميه صرافي‌ها براي دريافت دلار دولتي مي‌گويد: بستگي به توان و تقاضاي موجود براي خريد دلار دارد؛ اما روزهاي ديگر كه دلار تا 500 هزارتا هم خريديم.
وي مي‌گويد: اگر صرافي‌هاي فردوسي در اين روزها شب تا صبح هم باز باشند باز هم دلالان مقابل اين صرافي‌ها تجمع مي‌كنند.
* از مردم ارزان مي‌خرم و 10 تومان گران‌تر به مسافران مي‌فروشم
يكي ديگر از دلالاني كه اين روزها در خيابان فردوسي به راحتي مي‌توان وي را پيدا كرد در حالي كه دلار‌هاي نو و تا نخورده خود را مي‌شمارد به خبرنگار فارس مي‌گويد: الان دلار را 1080 تومان مي‌فروشم اما اگر دلار داريد آن را با قيمت 1070 تومان مي‌خرم.
وي در مورد بازار تامين ارز موردنياز دلالان مي‌گويد: ما از جاي خاصي دلار نمي‌خريم بلكه دست به دست دلار مي‌گيريم يعني از مردمي كه در صف ايستادند دلار را مي‌خريم و به مردمي كه احتياج دارند با قيمت بالاتر مي‌فروشيم.
وي مي‌گويد: كسي كه دلار كم دارد از من مي‌خرد و كسي كه اضافه دارد به من مي‌فروشد.
خبرنگار فارس از وي پرسيد: آيا شما مانند بقيه افراد در صف صرافي‌هاي دولتي مي‌ايستيد؟
وي گفت: صف‌ها شلوغ هستند و من حوصله صف ايستادن را ندارم؛ اين افرادي كه داخل صف مي‌ايستند يا احتياج دارند يا فكر مي‌كنند دلار قرار است گرانتر شود.
* دلار نمي‌خواهم، محافظ هستم
آقايي كه مقابل صرافي بانك ملي منتظر ايستاده به خبرنگار فارس مي‌گويد: نيامدم دلار بخرم بلكه به همراه دوستم كه صراف است آمدم تا نقش محافظ را براي وي ايفا كنم.
وي اضافه مي‌كند: دوست من هر روز مجبور است مقدار بالايي دلار براي صرافي خود بخرد امروز هم از من خواست تا با وي بيايم و دلارها را به سلامت به صرافي وي ببريم.
* دلالان كولي‌ها را هم به صف‌هاي خريد دلار كشاندند
يكي از افرادي كه همه روزه در خيابان فردوسي رفت و آمد مي‌كند و به گفته وي بازرس بانك مركزي است به خبرنگار فارس مي‌گويد: مشاهدات ما بيانگر اين است كه اكثر اين جمعيت دلال هستند.
وي مي‌گويد: دلالان كولي‌ها را هم به صف‌هاي خريد دلار‌هاي دولتي كشاندند؛ دلالان افرادي را ساماندهي كردند كه در صف خريد بايستند تا دلار بخرند و در بازار با قيمت بالاتري بفروشند.
* نقش مرده‌شور را ايفا مي‌كنيم؛ از نداري سر ميدان مي‌ايستيم
خبرنگار فارس به سراغ فردي رفت كه در ميدان فردوسي با دلارهاي در دست خود مشغول خريد و فروش دلار بود.
وي در توضيح اين اقدام خود مي‌گويد: مسافران از ما دلار مي‌خرند و ما هم دلار‌هايمان را از دستان مردم عادي مي‌خريم.
وي مي‌گويد: ارزش ندارد كه در صف‌هاي به اين طولاني‌اي بايستيم؛ همين‌جا 5 تومان ارزان‌تر از مردم دلار مي‌خريم و 5 تومان بالاتر به مشتريان خود مي‌فروشيم.
خبرنگار فارس از وي پرسيد: آيا مردم در شرايطي كه صرافي‌ها دلار را با قيمت دولتي مي‌فروشند حاضرند از شما دلار بخرند؟
وي گفت: چرا نخرند؟ كساني كه مجبورند از بازار آزاد دلار مي‌خرند؛ تمام اين جمعيت كه الان صف ايستاده‌اند براي اينكه پول خود را زياد‌تر كنند از صبح تا شب حاضرند اين كار را انجام دهند.
وي مي‌گويد: كساني كه نيازمند واقعي هستند از جمله مسافران حاضر نيستند در صف منتظر بمانند بلكه از بازارهاي آزاد دلار مي‌خرند.
وي با بيان اينكه دلار گران نشده بلكه الان ارزان ‌هم هست تاكيد مي‌كند: با توجه به تورمي كه الان داريم دلار بايد به 1500 تومان هم برسد.
زماني كه خبرنگار فارس به وي تاكيد كرد كه قيمت دلار مطابق بازارهاي جهاني تعيين مي‌شود با ماشين حساب در دست خود به محاسباتي پرداخت و سپس به خبرنگار فارس گفت: من اخبار را به دقت دنبال مي‌كنم مخصوصا اخبار بازارهاي دنيا را و الان مطمئنم كه دلار از اين بالاتر مي‌رود.
وي اضافه مي‌كند: من دلار را هم با برابري از بازارهاي جهاني خريد و فروش مي‌كنم؛ دولت خيلي چيز‌ها مي‌گويد: گفته ارزان مي‌شود ولي بايد اين ارزاني را در عمل ديد.
اين دلال اضافه مي‌كند: الان روي شيشه‌ها نوشته است دلار 1055 تومان ولي بايد ديد اين دلار با چه قيمتي به دست مردم مي‌رسد.
وي اضافه مي‌كند: مردم از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر در صف مي ايستند تازه بايد ديد ايا دلار به دست مي‌آورند يا خير؛ اين ارزش خريد دلار دولتي است.
* كاسبي اين روزها در صرافي‌هاست
مردي كه شغل وي نيز مانند ساير افرادي كه دور ميدان فردوسي مي‌ايستند دلالي است به خبرنگار فارس مي‌گويد: اين روزها سود فقط نصيب صرافي‌هاي فروشنده دلار دولتي مي‌شود.
وي اضافه مي‌كند: اين صرافي‌ها فرضا 300 هزار دلار با قيمت دولتي مي‌خرند اما فقط 100 هزار دلار بين مردم عرضه مي‌كنند و مابقي را در بازار آزاد مي‌فروشند.
وي مي‌گويد: عرضه دلار دولتي فقط به نفع صرافي‌ها شده است؛ اين صرافي‌ها از اين طريق روزانه 10 الي 20 ميليون تومان سود مي‌كند.
وي اضافه مي‌كند: شايد از 100 نفر آدمي كه در اين صف‌ها باشد فقط يك نفر مسافر باشد؛ معمولا مسافران دلار خود را از بازار آزاد مي‌خرند. 
منبع خبر: خبرگزاري فارس
  ۲۰ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۳:۵۴ بعد از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد