كانسار طلاي خونيك

 كانسار طلاي خونيك
محدوده موردمطالعه اكتشافي در مرحله نيمه تفضيلي بر اساس اكتشاف ژئوشيميايي مقدماتي1:100000برگه مختاران بوده ...

- موقعيت جغرافيايي:

 محدوده موردمطالعه اكتشافي در مرحله نيمه تفضيلي بر اساس اكتشاف ژئوشيميايي مقدماتي1:100000برگه مختاران بوده كه بين طولهاي جغرافياي "00'31 °59 ـ "00'08°59وعرضهاي جغرافيايي" 00'26°32ـ "00'21°32 تحت عنوان كوه خونيك وكوه جقنه از نقشه1:50000برزاج واقع گرديده است.

 - زمين شناسي:

بخشهاي شمالي و جنوبي محدوده شامل رسوبات كواترنر با موفولوژي پست و دشت، بعد از آن به سمت ارتفاعات شاهد واحدهاي آلتره آندزيتي با مورفولوژي نرم، ملايم و كم ارتفاع به رنگ روشن متمايل به زرد با آلتراسيون كائولينيتي شديد و درنهايت به سمت مركز و ارتفاعات محدوده شاهد مورفولوژي مرتفع برنگ تيره شامل واحدهاي سنگي آندزيت و داسيت مي باشيم. كانه زايي منطقه مذكور به احتمال زياد در ارتباط با توده نفوذي نيمه عميق ميكروديوريت مي باشد.

فعاليت هاي اکتشافي انجام شده: درمرحله مطالعات نيمه تفضيلي پس ازاخذ 273نمونه ژئوشيمي، 64 نمونه كاني سنگين و41نمونه مينراليزه و نتايج حاصل از مطالعات آزمايشگاهي ،حدود3/1 ازكل نمونه هاي كاني سنگين طلادار بوده و دربعضي نمونه ها حتي 20 ذره طلا نيز مشاهده شده است.همچنين تعدادي ازنمونه هاي مينراليزه،حاوي مقادير ppm0/1 اليppm16/5 طلا مي باشند. تقريباّ همه نمونه هاي مذكور ازداخل واحدهاي سنگي آندزيتي وداسيتي بخشهاي مرتفع برداشت شده است

منبع خبر: پایگاه ملی داده ها
  ۳ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۵:۴۹:۱۰ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد