۱۶۰ هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه بورس

۱۶۰ هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه بورس
بالغ بر ۱۶۰ هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال افزایش سرمایه در ۱۱ ماه گذشته در بورس اوراق بهادار صورت گرفته است.

از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه در مدت 11 ماه بالغ بر 160 هزار و 407 میلیارد و 176 میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان 63 هزار و 162 میلیارد و 380 میلیون ریال از طریق جایزه و 97 هزار و 244 میلیارد و 796 میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

همچنین در بهمن ماه امسال 19370 میلیارد و 852 میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 18310 میلیارد ریال آن از طریق جایزه و یک هزار و 60 میلیارد و 852 میلیون ریال آن از طریق حق تقدم بوده است.

بر اساس این گزارش؛ در دیماه امسال 1926 میلیارد و 113 میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 825 میلیارد و 113 میلیون ریال آن از طریق جایزه و یک هزار و 101 میلیارد ریال آن از طریق حق تقدم بوده است.

افزون بر این؛ در آذرماه امسال 43 هزار و 578 میلیارد و 84 میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 22 هزار و 265 میلیارد و 200 میلیون ریال از طریق جایزه و 21 هزار و 312 میلیارد و 884 میلیون ریال آن از طریق حق تقدم بوده است.

در آبانماه امسال 4هزار و 971میلیارد و 754میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 1197 میلیارد و 508 میلیون ریال از طریق جایزه و 3 هزار و 774 میلیارد و 246 میلیون ریال آن از طریق حق تقدم بوده است.

همچنین در مهرماه امسال 4هزار و 568میلیارد و 123 ملیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 89 میلیارد و 343 میلیون ریال از طریق جایزه و 4 هزار و 478 میلیارد و 780 میلیون ریال آن از طریق حق تقدم بوده است.

در شهریورماه امسال نیز 7هزار و 730میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که یک هزار و 144 میلیارد ریال از طریق جایزه و 6 هزار و 585 میلیارد آن از طریق حق تقدم بوده است.

همچنین در مردادماه امسال 20هزار و 847میلیارد و 706میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 2هزار و 802میلیارد و 936میلیون ریال آن از طریق جایزه و 18هزار و 44 میلیارد و 770 میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

در تیرماه امسال نیز 8هزار و 448میلیارد و 451میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 5هزار و 220میلیارد و 636میلیون ریال آن از طریق جایزه و 3هزار و 727میلیارد و 815میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

در خردادماه نیز 2هزار و 158میلیارد و 820میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 205میلیارد ریال آن از طریق جایزه و یک هزار و 653 میلیارد و 820 میلیون ریال از طریق حق تقدم و 300 میلیارد ریال از طریق جایزه و حق تقدم بوده است.

همچنین در اردیبهشت ماه امسال 30 هزار و 714 میلیارد و 187میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 5 هزار و 432میلیارد و 843میلیون ریال آن از طریق جایزه و 11 هزار و 155میلیارد ریال از طریق حق تقدم و 14 هزار و 126 میلیارد و 344 میلیون ریال از طریق جایزه و حق تقدم است.

بر اساس این گزارش؛ در فروردین گذشته نیز 15هزار و 943میلیارد و 85میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که یک هزار و 23میلیارد و 535میلیون ریال آن از طریق جایزه و 14 هزار و 569میلیارد و 550میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

منبع خبر: خبر گزاری تسنیم
  ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۸:۳۰:۴۰ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد