برخورد با طلافروشان متخلف از اجراي ماليات بر ارزش افزوده

برخورد با طلافروشان متخلف از اجراي ماليات بر ارزش افزوده
رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر با تاكيد مجدد بر ضرورت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط تمام طلافروشان به تشريح فرآيند برخورد با متخلفان اين صنف پرداخت.
رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر با تاكيد مجدد بر ضرورت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط تمام طلافروشان به تشريح فرآيند برخورد با متخلفان اين صنف پرداخت.
محمد كشتي آراي در گفت وگو با فارس در خصوص اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط طلافروشان، اظهار داشت: تمام طلافروشان بايد اين قانون را اجرا كنند.
وي با بيان اين كه اتحاديه كشوري طلا و جواهر مسئوليت اطلاع رساني قانون مذكور را به عهده دارد، افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي با متخلفان برخورد خواهد كرد و البته قبل از هرگونه برخورد آمار متخلفان را به اتحاديه كشوري طلا و جواهر ارائه مي دهد.
رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر اضافه كرد: شيوه برخورد با طلافروشان متخلف به اين صورت است كه اين وزارتخانه از طريق واحدهاي بازرسي خود اجرا و يا عدم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را به اتحاديه گزارش كرده و بعد از اطلاع رساني اين اتحاديه به واحدهاي متخلف، وارد عمل(برخورد با متخلفان) خواهد شد.
رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر خاطرنشان كرد: اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي طلافروشان از ابتداي مهرماه آغاز شده و اميدواريم آن عده از طلافروشان كه هنوز اقدام نكرده اند از فرصت داده شده استفاده كنند.
نخستين اظهارنامه ارائه شد
وزير امور اقتصادي و دارايي از ارائه نخستين اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده توسط طلافروشان خبر داد.
سيدشمس الدين حسيني با اعلام اين خبر افزود: با توجه به اين كه 3 ماه نخست از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در مورد صنف طلافروشان در كنار 11 صنف ديگر از ابتداي مهرماه تا پايان آذر 89 بوده است، نخستين اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده اين اصناف از جمله طلافروش دريافت شده و دريافت اظهارنامه ها تا 15 دي ماه ادامه دارد.
وزير امور اقتصاد و دارايي تاكيد كرد: البته يك بخش از اظهارنامه ها از همان ابتدا ارائه شد و در مورد طلافروشان، بعد از رفع ابهاماتي كه توسط كميسيون اقتصادي و مركز پژوهش هاي مجلس صورت گرفت. پيوستن به اجراي قانون ماليات ارزش افزوده سرعت گرفت.
حسيني تاكيد كرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده در ساير گروه هاي صنفي اجرا مي شد و بقيه اصناف در دوره هاي قبل كه تاكنون 3 دوره از آن اجرا شده است، به ارائه اظهارنامه مالياتي ارزش افزوده مي پردازند.
وي گفت: طبق آخرين اطلاعي كه دارم، خود اتحاديه كشوري طلافروشان با صدور آگهي و اطلاعيه اعضاي صنفي خود را دعوت كردند كه در فرصت مناسب قانوني نسبت به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و پس از آن ارائه اظهارنامه درآمد از اجراي قانون اقدام كنند كه اين اصناف براساس آن اطلاعيه اقدام كردند.
منبع خبر: روزنامه کیهان
  ۴ دی ۱۳۸۹ ساعت ۷:۳۱:۳۱ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد