گارنت پیست؟

گارنت پیست؟
گروه گارنت دسته اي كاني هم ساختار با گروه فضايي Ia3d را در بر مي گيرد كه همگي در رده شش هشت وجهی ...

گروه گارنت دسته اي كاني هم ساختار با گروه فضايي Ia3d را در بر مي گيرد كه همگي در رده شش هشت وجهي سيستم ايزومتريك متبلور شده و نمود بلوري مشابهي دارند. آرايش ساختاري به گونه ايست كه جمعيت مربوط به خانواده هاي صفحه هاي {100} و {111} كمتر شده است. در نتيجه, مكعب و هشت وجهي كه در بسياري از بلورهاي شش هشت وجهي ايزومتريك رايج است, به ندرت در گارنتها مشاهده مىشود.

گارنت از واژه لاتين Granatus به معني دانه سان گرفته شده است.

از نظر خواص فيزيكي, گارنتها داراي سختي 5/6 تا 5/7, گراني ويژه 5/3تا3/4 كه بسته به تركيب تغيير مىكند, جلاي شيشه اي تا صمغي, رنگ در بسياري از موارد سرخ, گاهي نيز قهوه اي, زرد, سفيد, سبز, سياه و رنگ خاكه سفيد هستند.

تركيب گارنتها را مىتوان با فرمول عمومي ساختاري A3B2(SiO4)3 بيان كرد كه موضع A :Ca, Mg, Fe2+ يا Mn2+ و موضع B : Al, Fe3+ و Cr3+ را در خود جاي مىدهد. بسته به چگونگي پر شدن هر يك از اين مواضع به وسيله اين مواد, گونه هايي اصلي با ضريب شكست و گراني ويژه و ... متفاوتي ايجاد مي شوند كه عبارتند از : "پيروپ, آلماندين, اسپسارتين, گروسولار, آندراديت, اۥواروويت و هيدرگروسولار".

گارنتهاي آبدار مانند هيدروگروسولار ممكن است تا 5/8 درصد آب داشته باشند. اين آب به شكل گروه هاي (OH)4-4 , احتمالا جانشين چهاروجهي هاي(SiO4) ساختار مىشود.

مطالعات تجربي در فشارها و دماهاي بالا نشان مىدهد كه ساختار گارنت در شرايط گوشته زمين پايدار است و به نظر مىرسد كه در اين شرايط, تركيب نوع پيروپ محتمل تر باشد.

اعضاي اين گروه معمولا با بلورهاي ايزومتريك مشخصه, سختي و رنگ خود شناخته مىشوند. گراني ويژه, ضريب شكست و ابعاد سلول واحد براي تشخيص اعضاي گروه به كار مىرود.

گارنت يك كاني رايج باگسترش وسيع است كه به فراواني در بعضي سنگ هاي دگرگوني و به صورت يك سازاي فرعي در برخي سنگهاي آذرين يافت مىشود. شاخص ترين رخداد آن در ميكاشيست ها, هورنبلندشيست ها و گنايسهاست. به مقدار زياد به عنوان يك كاني شاخص در مشخص كردن محدوده مناطق هم درجه سنگ هاي دگرگوني به كار مىرود. در دايكهاي پگماتيتي و كمتر از آن در سنگهاي گرانيتي يافت مىشود.

"پيروپ" در سنگ هاي اولترابازيك مانند پريدوتيتها يا كيمبرليتها و در سرپانتين هاي حاصل از آنها نيز يافت مىشود.

گارنتهايي كه در اكلوژيت ها با پيروكسن ها و كيانيت همزيست هستند, تركيبي متغير از پيروپ تا آلماندين دارند. "آلماندين" گارنتي در سنگ هاي حاصل از دگرگوني ناحيه اي رسوبات رسي, ونيز يك گارنت آواري گسترده در سنگ هاي رسوبي ست.

"اسپسارتين" در ذخاير اسكارن و در تجمع هاي غني از Mn حاوي رودونيت, اكسيد هاي Mn و غيره يافت مىشود.

"گروسولار" بيشتر به صورت يكي از فرآورده هاي دگرگوني همبري يا ناحيه اي سنگ آهك هاي ناخالص يافت مىشود.

"آندراديت" در محيطهاي زمين شناختي شبيه به گروسولاريت ظاهر شده و مىتواند بر اساس واكنش زير از دگرگوني سنگ آهك سيليسي ناخالص ايجاد شود:

3CaCO3 + 3SiO2 + Fe2O3         Ca3Fe2Si3O12 + 3CO2-

"- ملانيت" گونه سياه رنگ آندراديت است كه در سنگهاي آذرين قليائي يافت مىشود.

"- اۥواروويت" كميابترين عضو گروه گارنت هاست و در سرپانتين ها همراه با كروميت يافت مي شود.

- گارنت به ديگر كانيها به ويژه تالك, سرپانتين و كلريت دگرسان مىشود.

از همه گونه هاي گارنت به جز اۥواروويت به عنوان گوهر سنگ استفاده میشود. با ارزشترين آنها "آندراديت" سبز است كه "دمانتوييد" ناميده شده و از كوههاي اورال به دست مىآيد. در گورمانتين نيويورك, يلورهاي درشت آلماندين از يك آمفيبوليت استخراج مىشود. سطوح شكست زاويه دار غير عادي و سختي بالاي گارنت ها, آنها را براي بعضي اهداف ساينده, از جمله كاغذ سنباده گارنتي مناسب كرده است.

منبع خبر: میرزایی
  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۴:۵۹:۵۰ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد