بازاریابی در وب سایت

بازاریابی در وب سایت
استراتژی وب سایت شما تا چه اندازه قدرتمند است؟ آیا آنها كسب و كار شما را در مسیر دستیابی به اهدافتان یا اهداف كلی هدایت می كنند؟
استراتژی وب سایت شما تا چه اندازه قدرتمند است؟ آیا آنها كسب و كار شما را در مسیر دستیابی به اهدافتان یا اهداف كلی هدایت می كنند؟ استراتژی خود را به عنوان چارچوبی فرض كنید كه رویكردهای شما را در تحقق اهداف وب سایت به طور واضح بیان می كنند و آنها مشخص تر از اهداف هستند، اما جزئیات را شامل نمی شوند. شما می توانید اثربخشی استراتژی هایتان را با ملاحظه محیط تجاری كه شما به هر دو صورت بر روی خط و خارج از خط فعالیت می كنید افزایش دهید.
برای تحلیل محیط كسب و كار دو رویكرد را باید درنظر گرفت:
۱ - تجزیــه و تحلیل صنعت نظیر نیروهای پنج گانه پورتر و... ؛
۲ - تجزیـه و تحلیل موقعیت نظیر تجزیه و تحلیل سوات (SWOT).
نیروهای پنج گانه پورتر
تجزیه و تحلیل رسمی وضعیت، نظیر نیروهای پنج گانه مایكل پورتر، عمیق تر از بررسی ساده روندها و اطلاعات عمومی صنعت است و می تواند شما را برای تدوین بهتر استراتژی های موفق كمك كند.نیروهای پنج گانه مایكل پورتر می تواند بینشی در هر دو زمینه محیط رقابتی بر روی خط و خارج از خط ارائه كند. در الگــوی نیروهای پنج گانه، مایكل پورتر شرح می دهد كه در هر صنعتی پنج نیرو وجود دارد كه رخدادهای درون صنعت را تحت تاثیر قرار می دهند.
۱ - شركتهای موجود؛
۲ - شركتهای جدید بالقوه؛
۳ - جانشینهای محصول ارائه شده؛
۴ - تامین كنندگان؛
۵ - مشتریان.
این نیروهای پنج گانه برای تشكیل محیط تجاری با هم تركیب می شوند. ازطریق مطالعه ساختار و پویایی بین این نیروها شما می توانید فرصتهایی را به دست آورید كه استراتژی های خود را بهبود بخشید. منظور پورتر از طراحی الگوی اساسی اش این بود كه آن را به كل صنعت تعمیـــــم دهد. بنابراین، روش تحلیل مشابه می تواند برای مطالعه محدودتر كل نظیر حضور برخط (ON LINE) در یك صنعت استفاده شود. برای مثال هنگامی كه برنامه بازاریابی وب سایت خود را تدوین می كنید شما می توانید نیروهای ذیل را تشخیص دهید.
رقبا: سایت هایی كه مانند سایت شما محصولات، خدمات و یا اطلاعات مشابه ای را ارائه می كنند.
تازه واردان بالقوه: رقبا خارج از خط نظیر یك شركت جدید كه ازطریق یك وب سایت وارد یك صنعت می شود.
مشتریان: بازدیدكنندگان و بازدیدكنندگان بالقوه وب سایت شما و سایت های رقبای شما.
شركتهایی كه محصولات و یا خدمات ارائه شده در وب ســایت شما را در اختیارتان قرار می دهند (یا قطعات اگر شما یك سازنده هستید) ســــایر تامین كنندگان عبارتند از عرضـــه كنندگان فضای وب، تولیدكنندگان نرم افزار، و سایر فروشندگانی كه فناوری توانمندسازی وب را عرضه می كنند.
جانشین ها: سایر ابزار و منابع مربوط به همان محصولات، خدمات و یا اطلاعات مشابه ارائه شده توسط وب سایت شما. شما می توانید با استفاده از این تعاریف نیروهای پنج گانه تصویر شفاف تر از محیط تجاری به دست آورید كه وب سایت شما در آن محیط رقابت می كند. اما مراقب باشید كه این یك تحلیل نیروهای پنج گانه واقعی نیست. این تحلیل تنها از نیروهای پنج گانه پورتر برای پشتیبـــانی از ساختار بهره می گیرد. تحلیل كامل او از گردآوری اطلاعات و تحلیل كلی كه در اینجا بیان گردید فراتر می رود. با بهره گیری كامل از روشهای استراتژیك پورتر شما قادر می شوید یك تصویر شفاف تر از صنعت كسب كنید، كه به استــراتژی های شفاف تر بازاریابی منتهی می شود.
تحلیل SWOT
در تجزیه و تحلیل SWOT، شما نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتهای بازار شركت و تهدیدهای كسب و كارتان را شناسایی می كنید. شما از این تجزیه و تحلیل برای تدوین استراتژی ها بهره خواهیدگرفت كـــه تاثیر نقاط ضعف تان را بر كسب و كار تقلیل داده و درعین حال نقاط قوت شما را به طور آرمانی ارتقا می دهد. شما سپس نقاط قوتتان را با فرصتهای بازار مقایسه می كنید كه از نقاط ضعف رقبایتان حاصل می شوند.هنگــامی كه یك تجزیه و تحلیل SWOT انجام می دهید، شما ممكن است دریابید كه بهتر است جدولی را ایجاد كنید كه مشاهدات مربوط به هركدام از مؤلفه های سایت شركت شما و یا سایت رقبای شما را شناسایی می كند. در جدول به فعالیتهای مربوط به اینترنت نظیر مشاركت سازمانهای تجاری، وجود موتورهای جستجو، و ارتباطهای خارجی با سایت ها توجه داشته باشید. سپس شما می توانید ازطریق جدول كه ایجاد كردید نقاط ضعف و قوت شركت شما و همچنین فرصتها و تهدیدهای كسب و كارتان را مشخص سازید.فــــرصتها اغلب درنتیجه تغییر محیط كسب و كار به وجود می آیند. هنگامی كه به مطالعه رقبایتان می پردازید مراقب فرصتهای آنها باشید. برخی از موقعیتهایی كه می تواند معرف فرصتهای شركت باشند، مطمئناً به موارد زیر محدود نمی شوند، عبارتند از:فناوری جدیدی ایجاد می شود اما رقابت توانایی آن را ندارد كه خدمات موردقبول مشتری را فراهم سازد؛یك بخش از مشتریان نسبت به بخشهای دیگر اهمیت بیشتری پیدا می كند، اما نیازهای خاص آنان به طور كامل متوسط رقبایتان تامین می شود؛یك مشتـری، رقیب، یا تامین كننده، از كسب و كار بیرون رفته یا با شركت دیگر ادغام می شود.به محض اینكه استراتژی های خود را تدوین كردید این آمادگی را خواهید یافت تا برنامه بازاریابی وب سایت خود را با انتخاب تاكتیك هایی برای حمایت از آن استراتژی ها تامین كنید.
منبع خبر: ماهنامه تدبیر
  ۱۹ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۴۸:۵۹ قبل از ظهر
نظرات (5)

shohreh  ۲۰ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۳:۴۵:۴۷ بعد از ظهر

خیلی عالی بود.

isakarimi  ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۹:۹:۲۵ بعد از ظهر

جالب بود

zobeideh  ۱۳ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۸:۴۹:۵ قبل از ظهر

خیلی خوب بود

sanaz  ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۹:۱۶:۷ بعد از ظهر

فوق الاده

سارا  ۲۰ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۲:۲۶ قبل از ظهر

ببخشید این که میگن یاقوت چیتم و غیر چیتم یعنی چی؟

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد