ابر شغل های آینده

ابر شغل های آینده
به تدریج که به ژرفای عصر اطلاعات و دانایی نزدیک می شویم و مشاغل سنتی از بین می روند ...
به تدریج که به ژرفای عصر اطلاعات و دانایی نزدیک می شویم و مشاغل سنتی از بین می روند، ما برای این که بتوانیم جای مناسبی در بازار کار بیابیم و در «اقتصادهای ابرانسانی» بهره ور باشیم، باید به سوی مهارتهایی برویم که قابل ماشینی شدن نباشند. در بسیاری از موارد، افراد به دنبال شغلهای موجود نخواهند رفت، بلکه آنها را با تعریف مسئله هایی که با مهارتهای ابرانسانی شان قابل حل باشد، ابداع خواهند کرد؛ مهارت هایی مانند اکتشاف، خلاقیت و تاثیرگذاری.
سه حوزه کلیدی برای طراحی ابر شغل های آینده (HYPER JOBS) عبارتند از:
۱) انرژی
۲) دست کاری مواد
۳) احیای انسان.
در حوزه انرژی، بویژه ترویج اقتصاد بدون نفت و کسب وکار انرژی های جایگزین می تواند دستمایه طراحی ابرشغلها باشد. به برکت پیشرفت علم و فناوری، هیچ یک از صنایع آینده از دستکاری مواد در امان نخواهند بود و این نیز به نوبه خود یعنی انبوهی از فرصتها برای طراحی ابرشغلها. گذشته از همه اینها، ما انسانیم و باید از کار و زندگی لذت ببریم و بنابراین، شادابی روانی یا بهبود آن نیز حوزه وسیعی است که در آینده میزبان ابرشغلهای جدید خواهد بود. این ابرشغلها، افزایش شادابی روانی و حیات روحانی انسانها را نشانه خواهند گرفت و به انسانها کمک خواهند کرد تا توانمندیهای ابرانسانی شان را تقویت کنند.
نوشتاری که پیش رو دارید، می کوشد با تبیین ویژگیهای ابرشغلها و حوزه های اصلی ظهور آنها، چهار اصل کلیدی طراحی ابرشغل ها را نیز برملا کند. روزگار مشاغل سنتی سپری شده است. اما گونه های بسیار جدیدتر و بهتری از شغلها در شرف پیدایش هستند: ابرشغلها. «ابرشغلها» به گونه های کاملاً جدیدی از کار اطلاق می شود. این شغلها، مهارتها و تواناییهای منحصربه فرد و غیر قابل ماشینی شدن انسان را تقویت می کنند، و پیشران جامعه جهانی در حال ظهور به شمار می آیند. فناوری به خودی خود، «قاتل» مشاغل است. منظور اصلی از به کارگیری ابزارها، ماشین ها و سامانه ها این است که کارها ساده تر، سریعتر و بهتر از آنچه که انسان بدون ابزار می تواند، انجام شوند. کارکنان یقه سفید (آنهایی که در دفاتر مرکزی اداره ها و شرکتها کار می کنند) ممکن است خیلی نگران نباشند، اما مشاغل خدماتی آنها ـ که اتفاقاً نیازهای فنی و فکری پیچیده ای دارند ـ در معرض حملات تازه ی فناوری قرار گرفته اند. ما هرروز نشانه های جدیدی مبنی بر نابودی مشاغل خدماتی در سازمانها و شرکتها دریافت می کنیم. منشی های پاسخگوی تلفن با سامانه های تشخیص صدا و پاسخ، بلیت فروشان فرودگاه ها با کیوسک های صدور بلیت، و وظایف مدیران میانی با نرم افزارهایی جایگزین می شوند که روز به روز پیچیده تر می شوند.
فکری ترین و فنی ترین شغلها نیز در فهرست قربانیان قرار دارند. به عنوان نمونه، شغل هایی چون تدریس در دانشگاه و طراحی نرم افزار را در نظر بگیرید که از شغلهای خوب و باکلاس دنیای امروز به شمار می آیند. دانشگاههای مفلس، هزینه به کارگیری استادان را با استفاده از استادیارها و برنامه های آموزش از راه دوری که کارآیی علمیِ مدرسان را افزایش می دهند، پایین می آورند. به زودی سامانه های آموزشی تمام رایانه ای، در بعضی از حوزه ها از راه می رسند.
«کارکنان دانشی» هم چون طراحان نرم افزار نیز با انقراض به وسیله ماشین ها روبه رو هستند. طراحی نرم افزار احتمالاً بیش از سایر مشاغل فنی قابلیت خودکارشدن دارد. ابزارهای برنامه نویسی، پیوسته به گونه ای ساخته می شوند که بهره وری برنامه نویسان را بالا ببرند. در مقایسه با گذشته، امروزه افراد کمتری برای نوشتن یک برنامه نرم افزاری معین لازم است. روندهای اجتماعی نیز روی درآمد بالقوه طراحان نرم افزار تاثیر می گذارند. به عنوان مثال، «جنبش منبع باز» که روز به روز محبوبتر می شود، هم اکنون پیش تازی مایکروسافت را در طراحی سیستم های عامل و نرم افزارهای تجاری، مانند واژه پرداز، هدف قرارداده است. این شرایط برای مردم، بسیار عالی است، اما برنامه نویسان منبع باز اغلب برای کارهایی که انجام می دهند مزدی دریافت نمی کنند. آنها بدون دریافت دستمزد، روی برنامه های منبع باز کار می کنند، چون شغل اصلی شان چیز دیگری است. سوال این جاست که اگر جنبش منبع باز با همین شتاب جلو برود و شرکتهایی مثل مایکروسافت را هم درنوردد، چه آینده ای در انتظار شرکتهای نر م افزاری خواهد بود؟ فرقی نمی کند در چه سطحی از آموزش و قدرت فکری باشیم ... یقه سفیدها، آنطور که ما می شناسیم و در ادارات و شرکتها می بینیم، به گونه های در حال انقراض پیوسته اند.
مشاغل ابرانسانی، قاعده شکنی خواهند کرد. در آینده، افرادی که در این مشاغل قرار می گیرند، تا جایی که بتوانند از نیروها و ظرفیت ماشین ها استفاده خواهند کرد تا بتوانند شایستگیهای غیر قابل ماشینی شدن خود را تقویت کنند و تنها به کارهایی بپردازند که ماشین ها در آن حرفی برای گفتن ندارند.
● ویژگیهای ابرشغلهای جدید
ویژگی اصلی و حیاتی یک ابرشغل این است که باید به وسیله موجودی انجام شود که زنده است و زنده عمل می کند؛ کسی که دارای شعور است و نسبت به این شعور خودآگاهی دارد. اگر مانند یک روبات عمل کنی، ریسک جایگزین شدن با آن را پذیرفته ای.
دو گروه شغل را در نظر بگیرید: جراح و پرستار. در حال حاضر روباتی به اسم پِنه لوپه وجود دارد که در مواقع اضطرار می تواند جای پرستار کمکی را بگیرد. این دستگاه در سال ۲۰۰۵ در یکی از بیمارستانهای نیویورک با موفقیت آزمایش شد. با توجه به این که بیمار، بی هوش است و تیم جراحی درخواستهای کاملاً مشخصی دارد، شغل پرستار کمکی هشیاری چندانی نمی خواهد. پنه لوپه براحتی می تواند بدون هیچ گونه هوشیاری از عهده وظایف پرستار کمکی برآید. کارهای جراح نیز هشیاری زیادی نمی خواهد. یک جراحی ساده را در نظر بگیرید که پیشامدهای نامطلوبی که ممکن است حین آن به وجود آیند، از قبل شناخته شده اند. روبات ها متداولترین جراحان آینده خواهند بود و ما از امروز نشانه های آن را می بینیم.
ابرشغلهای نوظهور، چندان بر مهارتهای ماشینی مثل تندشماری یا تصمیم گیری قانون مند اتکا نخواهند داشت. به عکس، بر مهارتهایی متکی خواهند بود که ورای فناوریهای دیجیتال امروز و شاید فردا هستند.
ابرشغلها بر پایه ی پنج «مهارت زنده» کلیدی و سه مهارت کمکی شکل می گیرند. مهارتهای زنده عبارتند از:
۱) اکتشاف: به معنای پیداکردن «چرایی»های علم، زندگی و کسب وکار.
۲) خلاقیت: یعنی شکل دادن به چیزی نو در ذهن.
۳) پیاده سازی: یعنی چیدن میوه های خلاقیت در دنیای واقعی؛ یعنی توانایی اجرای یک طرح یا نقشه.
۴) تاثیرگذاری: به معنای تعامل با دیگران در جهت الهام بخشی، جهت دهی، و توانمندسازی آنان؛ آنچه که در حد عالی آن از یک رهبر انتظار می رود.
۵) فعالیت های بدنی: یعنی تعامل هشیارانه با ابزارها یا بدن.
مهارتهای کمکی که پشتیبان مهارتهای کلیدی به شمار می آیند، عبارتند از:
۱) مهارتهای ذهنی پایه: مثل ادراک، طبقه بندی و ابراز احساسات.
۲) تفکر نمادین و تفسیر: شامل زبان، ریاضیات و بکارگیری نشانه های علمی.
۳) مسئولیت پذیری: شامل هشیاری جهانی، اخلاق و شعور مذهبی.
موفقیت شغلی در هزاره جدید به این بستگی خواهد داشت که افراد، زمینه های یادگیری خود را از جاهایی که فناوری الکترونیک و دیجیتال بهتر از پس آنها بر می آیند، به زمینه هایی انتقال دهند که انسان خودآگاه در آنها قوی تر است.
صاحبان ابرشغلها بیشتر وقتشان را به احضار ارواح خواهند پرداخت_ کاری که در گذشته صرفاً برای افراد غیرمتعارفی مثل لئوناردو داوینچی و بنجامین فرانکلین به عنوان «کار» شناخته می شد. آنها بیشتر و عمیقتر از دیگران «آری_»های اکتشاف، «چرا نه؟»های خلاقیت، و «یافتم_... یافتم_»های ارشمیدسی را در ماجراهای بی باکانه تجربه خواهند کرد. افرادی که به ابرشغلها رو می آورند، بیشتر و عمیقتر از دیگران با مردم ارتباط می گیرند و در هدف های مشترکِ بهتر و جامعتری مشارکت می جویند.
● تغییر در شکل و ماهیت کار
مفهوم «شغل» به معنای سنتی آن مرده است. مردم عادت کرده بودند برای خود «شغلی» داشته باشند؛ اما حالا به دلایل مختلف می خواهند هم زمان دو یا سه شغل داشته باشند. مردم عادت داشتند برای دیگران کار کنند و حالا بیشتر و بیشتر می خواهند برای خودشان کار کنند و فروشنده کالاها یا خدمات خودشان باشند. مردم عادت داشتند به عنوان «کارمند» برای رسیدن به هدفهایی تلاش کنند که «کارفرماها» تنظیم کرده بودند؛ حالا بیشتر و بیشتر می خواهند خودشان هدفهایی را تعیین کنند و یا در هدفهای مشترکی سهیم شوند. نسل جدید به شدت روی مهارتهای ابرانسانی تکیه می کند. در حالی که شرکتهای بزرگ همچنان خالق شغلهای جدیدی ـ بر پایه ی مهارتهای ابرانسانی ـ خواهند بود، دیگر مانند گذشته، استخدام فلّه ای نخواهند داشت. در قرن بیست و یکم، بیشتر افراد باید بیرون از چتر ایمن سازمانها و شرکتهای بزرگ، به دنبال راهی برای امرار معاش باشند.
● ابرشغلها چه خواهند بود؟
شما چه دانشجو باشید، چه کارمند و یا صاحب کسب وکار، کافی است اندکی آینده اندیش باشید تا با انبوهی از پرسشهای حیاتی در مورد شغل روبه رو شوید: جهان در پنج، ده یا بیست سال آینده به چه مشاغلی نیاز خواهد داشت؟ در میانه قرن، از من یا فرزندانم انتظار چه مهارتهایی خواهد رفت؟ به طور مشخص، چه شغلهایی پرطرفدار خواهند بود؟ به بیان دیگر، مشاغل ما در میانه قرن چه خواهند بود؟
گرچه دهها میلیون شغل جدید و بهتر از مشاغل سنتی پدیدار خواهند شد، اما خالق آنها شرکتها نخواهند بود، خود افراد آنها را ایجاد خواهند کرد. اینها شغلهایی نخواهند بود که کسی به شما پیشنهاد کند، بلکه خودتان باید آن ها را «اختراع» کنید ـ شغلهایی که در آنها شما مسئله ای حیاتی را حل می کنید و یا کارهایی که تنها شما شایستگی انجام آن را دارید و دیگران در قبال آن به شما مزد خواهند داد. به طور مشخص، در بعضی از حوزه ها فریاد استمداد برای ارایه راه حل با صدای بلند شنیده خواهد شد. این حوزه ها درست همان جاهایی هستند که بیشترین شغلهای پرطرفدار را خواهند داشت:
الف) ابرشغلها در حوزه انرژی
امروزه بیشتر انرژی مصرفی ما از نفت به دست می آید، اما نفت بالاخره روزی تمام خواهد شد. بسیاری اعتقاد دارند تولید جهانی نفت، هم اکنون به اوج خود رسیده، یا حداکثر تا بیست سال دیگر خواهد رسید.
در سالهای آینده، قیمت نفت و تمام چیزهایی که با آن به کار می افتند یا ساخته می شوند، بسیار بالا خواهد رفت. کمبود سوخت، همه چیز را ـ از تولید گرفته تا تجارت و حمل ونقل ـ مختل خواهد کرد، چه رسد به اقتصاد جهانی و ثبات سیاسی. توکیو، سائوپائولو، یا نیویورک را فقط یک هفته بدون برق، حمل ونقل، یا ارتباطات تصور کنید_ این اختلالهای گسترده و گوناگون، نیاز به مشاغلی مانند مشاغل پلیسی، پزشکی اورژانس و مشاغل نظامی را تقویت خواهند کرد. نیازهایی هم هستند که کمتر مشهودند، مثل مهارکردن انفجارها، اپیدمی ها، غارتها و نتایج اجتماعی ـ روانی برآمده از این گونه مشکلات. برخی مشاغل موجود مانند پژوهشگری و دانشگری در زمینه نانو یا مالکیت بانک ها و موسسات مالی ـ اعتباری نیز از تاثیرهای منفی این اختلالها برکنار نخواهند ماند، چراکه بدون نفت، اینترنت هم نخواهد بود و جایی که اینترنت نباشد، خیلی چیزهای دیگر هم وجود نخواهد داشت.
یک زمینه مهم، که می توانیم در آن به دنبال ابرشغلهای طلایی و ثروت آفرین بگردیم، کمک به ترویج اقتصاد بدون نفت و شرکت در تلاشهای گسترده بین المللی برای ایجاد اقتصاد جهانی بدون نفت و حرکت به سوی «انرژی صوتی» است. انبوهی از ابرشغلها در این زمینه جدید صنعتی ظهور خواهند کرد. جدای از مشارکت مستقیم در کسب وکار انرژی های جایگزین، یکی از اولویتهای هر ابرشغل دیگری، پشتیبانی مالی از کسب وکارهای دیگری است که می خواهند جهان را از شر نفت خلاص کنند و به انرژی های تجدیدپذیر رهنمون شوند.
ب) ابرشغلها در حوزه دستکاری مواد
تمام صنایع و بیشتر شغلهای جدید، شامل دستکاری در مواد با استفاده از انرژی هدایت شده توسط هوش طبیعی است. ابرشغلها در حوزه دستکاری مواد به برکت پیشرفت علم، فناوری و دانش عمومی با سه تغییر انقلابی به پیش خواهند رفت:
۱) ساختار دادن به ماده برای کار در سطوح میکرو و نانو: یک انقلاب صنعتی تمام عیار و جدید در سطوح میکروسکوپی و پایین تر از آن در حال آغاز است؛ جایی که در آن می توان روی اتم ها یا مولکول های منفرد کار انجام داد. در پرتو این انقلاب نوظهور، تولید فرآورده های صنعتی و غذایی و مراقبتهای پزشکی دگرگون خواهد شد. همچنان که مشکلات بیشتری را ـ که با فناوری نانو قابل حل هستند ـ کشف می کنیم، ابرشغلهای تازه ای در حوزه میکرو و نانو پدیدار خواهند شد. در این زمینه ها، شغلها لزوماً از پیش وجود ندارند و این شما هستید که از راه تعامل با پژوهشگران و فعالان این حوزه، باید شغلهایی را اختراع کنید.
۲) ارتقای وضعیت جسمانی انسان: ارتقادهنده ها ی مکانیکی کنونی، مانند لنزهای چشمی، مواد پرکننده دندان، دستگاههای تنظیم ضربان قلب و سمعک، احتمالاً در سالهای آینده به سامانه های دیگری خواهند پیوست که تنها برای جبران کاستیهای فیزیکی بدن طراحی نشده اند، بلکه برای توسعه و ارتقای وضعیت جسمانی انسان ساخته شده اند. به عنوان مثال، لنزهای چشمی و بافت مصـنوعی حلزونی که به عنوان رابط با شبکه جهانی اینترنت Bio-Microelectromechanical Systems ,Bio-Nanoelectromechanical Systems به کار می روند، بدن را با نشاط نگه می دارند و روند سالخوردگی را معکوس می کنند. رایانه های «بیو نانو» که با هدف تقویت حافظه به بدن پیوند زده می شوند و تواناییهای شناختی ما را ارتقا می دهند نیز در این رده قرار می گیرند. حوزه های تحقیقاتی زیست شناسی و مراقبتهای پزشکی عمیقاً با الکترونیک و طراحیِ نرم افزار، پیوند خواهند خورد. بهبود قابلیتهای زیست شناختی انسان، حوزه وسیعی از فرصتهای ابرشغلی را نوید می دهد که مشتریان پروپاقرص فراوانی خواهند داشت؛ فرصتهایی مثل مربی گری زیست زیبایی، یک پارچه سازی بدن انسان و الکترونیک، برنامه ریزی برای ورزیدگی، و بهینه سازی ژنوم افراد. برای خلق ابرشغلهایی که آنها را می جویید، با کسانی که مانند شما فکر می کنند، شبکه شوید.
۳) پیکربندی دوباره بوم شناسی انسان و کره زمین: دستکاری در مواد تا جایی پیش خواهد رفت که بتواند دو قاتل کشاورزی را براندازد: آلودگی و پراکندگی جمعیت. زمین دارد زباله دانی کُشنده ای می شود که به اشغال غریبه های ستیزه جو در آمده است. چالش این است که آن را تبدیل به باغ روینده ای کنیم که توسط جامعه های سالم و هم سو و هماهنگ پرورش یافته است. اگر اقتصادهای ملی امروز می خواهند بر جا بمانند، لازم است مهار آلودگی در دهه های آینده به یک صنعت عظیم تبدیل شود. بنابراین، شرکتها و صنایع باید تشویق شوند به جای این مسموم سازی کره زمین، فرآورده های صنعتی و غذایی و وسایل حمل ونقل را به گونه ای طراحی کنند که هماهنگ با طبیعت باشند.
این گامهای ضد آلودگی، باید با تدابیر ضد از هم پاشیدگی، دست در دست جلو بروند. فروپاشی جامعه، آلودگیهای اجتماعی ای ایجاد می کند که با آلودگیهای فیزیکی هم سانند و به گسترش آنها کمک می کنند. فروپاشی جامعه پیامدهایی منفی چون بزهکاری، اعتیاد و تروریسم را به دنبال خواهد داشت که به نوبه خود ضایعات و آلودگی های زیست محیطی را افزایش می دهند. روستاهای فقیر هندوستان و آفریقا، و حومه های شهری آمریکا، همگی شدیداً به طرح ریزیِ مجدد آگاهانه نیاز دارند.
۴) ابرشغلها در حوزه «احیای انسان»: برای اختراع یک ابرشغل و موفقیت در آن، اکثر ما باید خودآگاه تر، هدف مندتر، و شادابتر از آنی باشیم که در حال حاضر هستیم. به عبارت دیگر، ما باید «انسان تر» شویم.
احتمالاً اکثر ما بر «شادابی روانی» یا بهبود آن، بیش از بقیه به عنوان یک هدف شغلی تمرکز می کنیم. ارتقای شادابی دیگران هم اکنون نیز یک حوزه شغلی وسیع را تشکیل می دهد و به نظر می رسد در سالهای آینده نیز گسترش خواهد یافت، چرا که تقاضای بسیار بالایی دارد.
ارتقای شادابی، حرفه هایی از این دست را در برمی گیرد: آموزش، مربیگری، و البته پرورش فرزندان. این حوزه هم چنین مشاغل روحانی، بازیگری در تئاتر و سینما، جامعه شناسی و روانشناسی را هم شامل خواهد شد. وقتی مشاغل کنونی در حوزه ارتقای شادابی و حیات روحانی انسان تبدیل به ابرشغل شوند، آرایه کاملی از مهارتهای ابرانسانی ـ اکتشاف، خلاقیت، پیاده سازی، تاثیرگذاری و فعالیتهای بدنی ـ را برای خدمت هرچه بهتر به مشتری مورد استفاده قرار خواهند داد.
ارتقای شادابی، اگر شغل اصلی نباشد، یک «شغل جنبی» برای هر ابرشغل خواهد بود، چراکه شادابی مانند اکسیژن برای بقای هر واحد صنعتی، تجاری، آموزشی و ... لازم است.
همه ابرشغلها، از آموزش و مشاوره گرفته تا نمایش، هدف مشترکی را دنبال می کنند: کمک به دیگران برای ارتقای توانمندیهای ابرانسانی شان که عبارتند از:
- فهمیدن چرایی ها از طریق اکتشاف.
- آفرینش ایده های نو از طریق خلاقیت.
- تاثیرگذاری مثبت بر دیگران، به کمک مجموعه ای از مهارتهای اجتماعی که از شریک یابی و ارتباط تا مذاکره و رهبری را در می گیرد.
- استفاده درست و بجا از «بدن» سالم خود و انجام کار از طریق فعالیتهای گسترده ای چون باغبانی، بازیگری، طبخ غذا و ...
● چگونه یک ابرشغل اختراع کنیم؟
هیچکس به شما ابر شغلی را پیشنهاد نمی کند. این خود شما هستید که آن را با کاوش در مشکلات و فرصتهای تازه، اختراع می کنید. داستانی نقل می کنیم از کسی که واقعاً این کار را انجام داد.
اوایل دهه ۱۹۹۰، یک کارشناس ارتباطات راه دور از کارش در شرکت ای تی اندتی کناره گرفت و یک مشاور مستقل شد. اندکی بعد درآمدش سر به فلک کشید. او از شهامت و انعطاف پذیری تازه ای که به دست آورده بود لذت می برد و متوجه شد که سخنرانیهایش خیلی پرطرفدارند. وقتی حباب فناوریهای برتر ترکید، همان طور که مشتریانی مثل ای تی اندتی و سیسکو ناگهان تغییر مسیر دادند، درآمد او هم فرو افتاد، و دیگر کسی سخنرانی او را به هیچ هم نمی خرید. حالا باید چه کار می کرد؟
به پیرامونش نگاهی انداخت و دریافت که تعداد زیادی از همسایگان با ویروس ها و پیچیدگیهای فزاینده ی سیستم های عامل، مشکل دارند. آنها از او می پرسیدند که آیا می تواند کمکی بکند؟ او بلافاصله یک شغل جدید را دیده بود: او می توانست پزشک رایانه ها شود.
در این داستان، چهار نکته جالب توجه وجود دارد.
▪ اول این که آقای مشاور به این نکته پی برد که در شرکتهای بزرگ، انعطاف پذیری و امنیت خاطری که او می خواهد، وجود ندارد. بنابراین، شغل کارمندی را رها کرد و به خوداشتغالی روی آورد. منتظر باشید که این اتفاق برای شما هم در آینده بیفتد: چتر حمایتی سازمان یا شرکتی که در آن کار می کنید، در آینده چندان قابل اطمینان نخواهد بود.
▪ نکته دوم این است که وقتی آقای مشاور با رکود کسب و کارش روبرو شد، دوباره از پایه شروع کرد و خلاقیتش را به کار انداخت. او پرسید: «من چرا اینجا هستم؟ در انجام چه کاری خوب هستم؟ چه مشتریان جدیدی به من نیاز دارند؟» و به دنبال همین پرسشها بود که مسیر شغلی جدیدی را پیدا کرد.
همچنان که تحولات فنی، اقتصادی، و اجتماعی سرعت می گیرند، ما مجبور می شویم مهارتهای اندیشیدن و بازآفرینی مان را نیز نوتر کنیم.
▪ نکته سوم اینکه شغل جدید او، شغلی از پیش شناخته شده و مصوب نبود_ در هیچ دیکشنری اقتصادی یا شغلی، شما پزشک رایانه را پیدا نمی کنید. علاوه بر این، وقتی در دو پایگاه داده شغلی معروف ـ Monster.com و hotjobs.com ـ عبارت «پزشک رایانه» را جست وجو کردم، هیچ فهرست مستقلی پیدا نشد. اما وقتی همین عبارت را در گوگل جست وجو کردم، به ۴۰۴۰۰ صفحه رسیدم. این نشان می دهد که بسیاری دیگر نیز به این نیاز پی برده اند و دارند به این حرفه کشیده می شوند. امروزه دورنمای فرصتهای شغلی به قدری سریع تغییر می کند که دیده بانهای دولتی، و یا حتی شرکتهای بزرگی را که معروف به ابداع شغلهای جدید هستند، جا می گذارد. بهترین فهرست مشاغل، موتورهای جست وجو و اخبار روزانه است.
▪ نکته چهارم اینکه آقای مشاور در خط مقدم ذهن و رفتارش، مسئولیت پذیرانه عمل کرد. کلید موفقیت او در نقش یک پزشک رایانه، قابل اعتمادبودن بود. او می گوید «مردم به این دلیل به من مراجعه می کنند، که نه فقط می توانم رایانه هایشان را درست کنم، بلکه به این خاطر که من از آن آدم هایی هستم که اگر یک وقت با خانواده شان در منزل تنها بمانم، نگران نیستند».
مثال بالا، نمونه ای از خلق یک شغل از هیچ است. آنچه وجود داشت فقط یک «تقاضای پنهان» بود که تنها یک چشم تیزبین می توانست آن را ببیند. البته راه دیگری هم برای ابداع شغل جدید وجود دارد: شغل فعلی تان را اصلاح کنید.
تبدیل یک شغل موجود به یک ابرشغل؛ چگونه دهها میلیون ابرشغل قابل ابداع است، چرا که هر شغلی را می توان به یک ابرشغل تبدیل کرد. فرایند آن بسیار ساده، و متشکل از دو گام است:
▪ گام اول: شغل فعلی را تا جایی که می توانید «خودکار» کنید. با استفاده از کاغذ، اصلاح رویه ها یا هر ابتکار دیگری که می توانید به خرج دهید، بخشی از شغل را به رایانه بسپارید. تنها در این صورت می توانید از شر انجام دادن این همه کار خلاص شوید. در واقع، دارید به یک روبات می گویید که بیاید و شغل شما را تصاحب کند: «تو استخدام شده ای و کاری که از تو می خواهم انجام دهی این است».
▪ گام دوم: جنبه های ابرانسانی شغل خود را توسعه دهید. فهرست پنج مهارت اصلی و سه مهارت کمکی را مرور کنید. ببینید در کدام جنبه از شغل خود می توانید خلاقیت بیشتری به کار بگیرید، یا کشف کنید که چرا بعضی چیزها درست عمل نمی کنند، یا تاثیرگذاریتان را از طریق ارتباطات موثرتر بهبود بخشید. تصور کنید که مسئولیت پذیرتر شده اید، یا کیفیت مسئولیت هایتان را با دادن قولهای شرافتمندانه تر بالاتر برده اید.
همه ما نمی توانیم و قرار هم نیست که پژوهشگر نانو بشویم. جهانی که ما می خواهیم و می سازیم، برای همه ی خُلق وخوها و سلیقه ها اتاقی دارد: کسانی که دوست دارند بیش از آنکه از مغزشان کار بکشند، با دست هایشان کار کنند یا آنهایی که از کار کردن با آدمهای جدید، بیش از سروکله زدن با ایده های جدید لذت می برند. ابرشغلهای آینده، همه این تفاوتها را در بر می گیرد. تمام مهارتهای ابرانسانی ـ حتی آنهایی که با اشیا سرو کار دارند ـ از خطر ماشینی شدن در امانند؛ به شرطی که با خودآگاهی دنبال شوند.
حتی اگر شغلی کاملاً ماشینی شود، متصدی آن در صورتی که بخواهد می تواند با استفاده از رویکرد دو گامی زیر، آن را از نو احیا کند و این بار به صورت یک ابرشغل. این وضعیت برای بسیاری از کسانی که در مشاغل اداری و مالی و پشتیبانی کار می کنند، پیش می آید که اگر هوشمندانه عمل نکنند، ممکن است شغل خود را کاملاً از دست بدهند. در گام اول، متصدی شغل باید هماهنگ با جریان خودکارسازی پیش برود و راههایی بیابد که با آن بتوان کار را با زمان و تلاش کمتری انجام داد. او از این طریق به مدیریت سازمان در خودکارسازی شغلی و بهره گیری از فناوریهای پیشرفته کمک می کند. سپس متصدی (در صورتی که هنوز شغلش را از دست نداده باشد) باید از وقتهای خالی خود برای تقویت مهارتهای ابرانسانی اش استفاده کند. او باید صمیمیت و سودمندی اش را برای مشتریان شرکت تقویت کند، و از مدیرش بخواهد که وظیفه ها و مسئولیتهای بیشتری را به او بسپارد. از قدرت اکتشاف و خلاقیتش برای حل مسائل مشکل زا در کسب وکار یاری بگیرد و تلاش کند تا راه حلهای تازه ای ارائه دهد.
همه مشاغل فعلی ـ از صندوق دار گرفته تا مدیرعامل و از حسابدار گرفته تا جانورشناس ـ می توانند روی نردبان ابرشغل بالاتر بروند. نوآوریها بیشتر سراغ کسانی می روند که اشتیاق بیشتری به دگرگونی دارند: خودِ صاحبان مشاغل.
● ابرشغلها سر بر می آورند
ابرشغلهای آینده ممکن است کاملاً نو یا نسخه بهبودیافته شغلهای کنونی باشند و به احتمال زیاد از نظر کیفی با شغلهای امروزی کاملاً متفاوتند و روی مهارتهای ابرانسانی تمرکز بیشتری دارند.
● برنامه ریزی ابرشغلی
برای کسانی که می خواهند یک ابرشغل شایسته و ثروت آفرین را هدف بگیرند، پیروی از پنج گام زیر پیشنهاد می شود:
۱) تصمیم بگیرید کدامیک از مهارتهای ابرانسانی ـ اکتشاف، خلاقیت، پیاده سازی، تاثیرگذاری، و فعالیت های بدنی ـ بیشتر با شما تناسب دارند. کارآموزی و خلق شغلتان را حول همین محور برنامه ریزی کنید، نه روی یک تخصص سنتی مثل مهندسی شیمی یا ادبیات انگلیسی. دانش تخصصی، گرچه هنوز مهم است، اما در مقابل مهارتهای ابرانسانی که پایا و غیر قابل ماشینی شدن هستند، کم می آورد.
۲) تعیین کنید بر چه ماموریتی و در چه حوزه ای می خواهید تمرکز کنید. تصمیم بگیرید می خواهید با کدام حوزه مشکل خیز و پر از مسائل حیاتی گلاویز شوید: انرژی، دستکاری مواد، یا احیای انسان. باید حوزه ای را بیابید که هم با علائق شما سازگار باشد و هم گره ای از مشکلات مشترک بشر بگشاید. آنچه اهمیت دارد این است که شما بهترین و بیشترین سعی ممکن را به عمل آورید تا استعدادهای خود را در مسیر درست به کار اندازید.
۳) دستمزد مناسب را در نظر بگیرید. اگر پول و درآمد برای شما مسئله است، احتمالاً مجبور خواهید شد بیشتر جست وجو و مذاکره کنید، اما پول نباید شما را از ماموریت اصلی تان ـ مشارکت در حل مشکلات مشترک بشریت ـ منحرف کند. تقریباً همه شغلها، حتی پیش پا افتاده ترین آنها، می توانند با تزریق انرژی ابرانسانی به حرفه ای ارضاکننده و ارزشمند تبدیل شوند. اگر می توانید، هم زمان بر دو یا سه شغل متمرکز شوید. از قالبهای نامتعارف همکاری و مشارکت استفاده کنید.
۴) با داشتن چند شغل، انعطاف پذیرتر شوید. فرایند دو گامی پیش گفته را در نظر داشته باشید: خودتان را از هر فعالیتی که می تواند ماشینی شود خلاص کنید. سپس روی تقویت مهارتهای ابرانسانی تان تمرکز کنید. ابرشغلها سریعتر از شغلهای امروزی رایج می شوند و از رونق می افتند. بهتر این است که مثل آچار فرانسه در همه چیز استاد شوید و آن را خودکار کنید، سپس سراغ پیگیری هدف کلی تان بروید.
۵) در تغییرات اجتماعی در سطوح ملی و بین المللی مشارکت کنید. اقدامهای فردی، هرچند حیاتی باشند، در خلاء جواب نمی دهند. موفقیت شخصی و رفاه، ما را از فروپاشی اجتماعی نجات نخواهد داد.
منبع خبر: خانه کارآفرینان ایران
  ۲۷ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۸:۶:۵۹ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد