برای اینكه نامگذاری تجاری بین دو شركت اثربخش باشد چه باید بكنیم؟

برای اینكه نامگذاری تجاری بین دو شركت اثربخش باشد چه باید بكنیم؟
ارزش افزوده شما باید همگام و همسو با بازار هدف شما باشد، این بدان معنی است كه باید بازار هدف به روشنی تعریف شود.
برای اینكه نامگذاری تجاری بین دو شركت (BUSINESS TO BUSINESS=B۲B) اثربخش باشد چه باید بكنیم؟
▪ هدف گذاری: ارزش افزوده شما باید همگام و همسو با بازار هدف شما باشد، این بدان معنی است كه باید بازار هدف به روشنی تعریف شود. هرچند كه این موضوع بدیهی و روشن است، هدف گذاری شما ممكن است مستلزم اصلاحات و تجدیدنظرهای مكرر باشد. شما باید هنگام تعریف بازار هدفتان، جانب اعتدال را به شیوه ای رعایت كنید كه به مردم این احساس دست دهد كه شما می خواهید به طور واقع بینانه با آنها به صحبت بنشینید. در اغلب اوقات این به منزله، تعیین حدود و ثغور برای بازار هدف شما است كه مستلزم برخورداری از قدرت نظم و انضباط است.
▪ ارزشمداری: هرچند نامگذاری در دنیای روابط تجاری بین مشتری و شركت (BUSINESS TO CUSTOMER = B۲C) می تواند با خریدهای مقطعی سروكار داشته باشد، خریدهای فناوری B۲B مستلزم توجهات روشنی است. داشتن یك ارزش افزوده روشن پیش نیازی برای نامگذاری قدرتمند درB۲B است. اخبار موفقیت و رضایت نسبت به مزیتهای قابل اندازه گیری بهترین وسیله است كه می توان چنین كانونهای ارزشی را ارتقا داد.
▪ تمایز: هیچ بازار بدون رقابتی وجود ندارد. توانایی داشتن برای مقابله و مقاومت و مقایسه كردن فرصتی برای مشتریان شما است، كه آنها متوجه شوند چرا شما بهترین گزینه برای رساندن ارزش اضافی هستید. هرچند این فرصتی برای شماست تا موضع خود را نسبت به رقبا مشخص ســـازید. و این موضوع كمك می كند تا به روشنی مزیت شما شناخته شود، اما باید مراقب باشید كه اطمینان حاصل كنید كه این رقابت ازنظر مشتری مناسب است.
▪ انسجام: انتقال تمایز و ارزش اضافی شما به صورت یك پیام منسجم چیزی است كه نام تجاری شمـــــا را در ذهن مشتریانتان حك می كند. تنها شیوه شناختن اینكه آیا آن را درست انتخاب كرده ایم، آزمودن آن است. از مشتریان و مصرف كنندگانتان بپرسید (یا بهتر اینكه از شخص بی طرفی سوال شود) كه آیا آنها ارزش افزوده شما را درك می كنند. ببینید آیا آنها درك می كنند كه چرا شما متفاوت از دیگران هستید. این امر می تواند اقدام خطرناكی باشد. زیرا در اكثر موارد شما قبلاً در پیام فعلی خود اقدام به سرمایه گذاری مالی و احساسی كرده اید. این را نیز مدنظر قرار دهید كه اگر هرگز نتوانیـــد به آن پی ببرید چقدر می تواند خطرناك باشد.
▪ یادآوری كننده: این آزمون نهایی نقطه قوت نام تجاری شما است. حتی اگر شما تمام كارها را درست انجام دهید و تمایز و ارزش اضافیتان را در پیامی منسجم بسازید كه به طور خاص مشتریان هدفتان را مخاطب قرار دهد اما هنوز شما كار زیادی نكرده اید اگر آنها نتوانند آن را به خاطر بیاورند. اینجا همان جایی است كه ما به اهمیت نقش ارتبـــاطات بازاریابی واقف می شویم.
● ارتباطات بین دو شركت
اكثر ارتباطات در دنیای B۲B از روابط بازاریابی سنتی در دنیای B۲Cمتمایز است درحالی كه توالی و دستیابی هنوز اهمیت دارند، اما آنها معانی مختلفی را به خود می گیرند. اغلب تبلیغات بدین منظور انجام می شود كه با مخاطب بیشتری ارتباط برقرار شود، و هرچه بیشتر، بهتر.
چیزی كه مهم است دستیابی به بازار هدف شما است. این بدان معنی است كه شما باید بشناسید آنها چه كسانی هستند. به محض اینكه شما شناختید كه آنها چه كسانی هستند، شما درصددید كه آنها را حتی الامكان به صورت مداوم در چنگ خود داشته باشید. علاوه بر این، اگر آن را به درستی انجام ندهید این موضوع برای شما گران تمام شده و منابع شما را هدر می دهد.
افرادی را كه شما می شناسید با حجم زیادی از اطلاعات و بازاریابی سروكار خواهند داشت تنها راه دستیابی مداوم به آنها به شیوه ای كه تــــــاثیر مثبتی بر روی آنها خواهد داشت ازطریق ارتبـــــاطات آزادانه ای است كه با آنها ارتباط داشته باشید و برای آنها باارزش باشد.
درباره تاثیر یك آگهی در یك مجله یا بر روی صفحه وب بیندیشید و آن را با ارتباطات مناسبی كه با دریافت آن موافقید مقایسه كنید. كدام یك به شما بهتر اجازه می دهد كه آن را متوجه شده و به خاطر بسپارید. بنابراین، چرا ما هنوز نرم افزارهای تبلیغات B۲B را می بینیم؟ من واقعاً معتقدم این اغلب بی تفاوتی است. این كار آسان است، فضایی بخرید، به یك طراح پول پرداخت كنید، بدین ترتیب برای ماهها تبلیغات خواهید داشت. گرچه درعمل، شما یك قسمت زیادی از بودجه بازاریابی را مصرف كرده اید اما دیگر نباید نگران آن باشید. این كار آسانتر از یافتن مشتریان هدف و برقراری یك ارتباط آزادانه ازطریق گفتمان باارزش، مرتبط و پی درپی است. اگـــــــر می خواهید فعالیتتان را نشان دهید تبلیغات خوب است ولی اگر می خواهید نتایج را نشان دهید باید جدی تر كار كنید. اگر منظور آنهایی كه به نامگذاری B۲B ایراد می گیرند نیاز برای هدف گذاری، تمایز، ارزش مداری، انسجام و روابط آزادانه باشد ما با آن موافقیم. به نظر من، این دقیقاً همان نامگذاری تجاری B۲B است. ۱ این مطلب را علیرضا ملكی از اینترنت تهیه و ترجمه كرده است.
● شش ویژگیهای مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات
فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای گستردگی و پیچیدگی سخت افزاری و نرم افزاری زیادی است. در هرصورت فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی دارای شش ویژگی مهم زیر است:
۱ - تعاملی بودن: یكی از ویژگیهای مهم ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات امكان ارتباط چهره به چهره است. براین اساس&، كاربران مــی توانند در تبادل بهنگام اطلاعات مشاركت كنند. در حقیقت، اكنون در این حالت، فرستنده و گیرنده در یك حالت كنش و واكنش متقابل قرار دارند.
۲ - جمع زدایی: برخلاف گذشته كه پیامهای رسانه ها، كلی منتشر می شد و مثلاً یك مجله به درد اكثر اعضای خانواده می خورد و در آن ورزش، سیاست، آشپزی و... وجود داشت. در حال حاضر نشریات تخصصی به وجود آمـــده اند كه مخاطبان خاص خود را دارند. به دیگر سخن ازجمع سازی فاصله گرفته و به وادی افراد كشیده شده ایم.
۳ - ناهمزمانی: هم اكنون می توان قبل از انتشار روزنامه از طریق رایانه و مودم به روزنامه رفت و اخبار مورد نظر را خواند. قبلاً همه یك فیلم را از تلویزیون می دیدند، ولی حالا مـــــی توان بااستفاده از امكان ویدئو درخواستی از طریق یك كلوپ ویدیویی فیلم دلخواه را دید. فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی بر عنصر زمان به عنوان متغیر تعیین كننده غلبه كرده اند. این فناوریها این قابلیت را دارند كه ارسال و دریافت پیام را در زمان دلخواه فرد هموار كنند و این نیز بخشی از انتقال كنترل از منبع به گیرنده است.
۴ - تمركززدایی: از طریق فناوریهای نوین ارتباطی می توان اطلاعات را مثل بسته های پستی در منزل دریافت كرد. به عبارت دیگر، ارتباطات مثل گذشته «جمعی» عمل نمی كند، بلكه سفارش پذیر شده است. قبلاً به عنوان مثال برای برقراری ارتباط تلفنی حضور در خانه الزامی بود - ارتباط خانه به خانه - ولی حالا تلفن همراه این مشكل را حل كرده وارتباطات تلفنی را نقطه به نقطه كرده است.
۵ - ظرفیت بیشتر: فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی ظرفیت گردآوری و توزیع اطلاعات را افزایش داده اند. حافظه عظیم رایانه ها و قدرت انتقال بی سابقه اطلاعات از طریق فیبرهای نوری و پدیده بزرگراههای اطلاعاتی خبر از بروز پدیده هایی چون عصر اطلاعات و ابر - بزرگراههای ارتباطیمی دهند.
۶ - انعطاف پذیری: بااستفاده از فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات می توان در هر زمانی كه ضرورت احساس شود وارد سپهر اطلاعات شد. این انعطاف پذیری اوج تعاملی شدن ارتباطات است.
● خرد گرایی در سازمانها
فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای گستردگی و پیچیدگی سخت افزاری و نرم افزاری زیادی است. در هرصورت فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی دارای شش ویژگی مهم زیر است:
۱ - تعاملی بودن: یكی از ویژگیهای مهم ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات امكان ارتباط چهره به چهره است. براین اساس، كاربران مــی توانند در تبادل بهنگام اطلاعات مشاركت كنند. در حقیقت، اكنون در این حالت، فرستنده و گیرنده در یك حالت كنش و واكنش متقابل قرار دارند.
۲ - جمع زدایی: برخلاف گذشته كه پیامهای رسانه ها، كلی منتشر می شد و مثلاً یك مجله به درد اكثر اعضای خانواده می خورد و در آن ورزش، سیاست، آشپزی و... وجود داشت. در حال حاضر نشریات تخصصی به وجود آمـــده اند كه مخاطبان خاص خود را دارند. به دیگر سخن از «جمع سازی» فاصله گرفته و به وادی افراد كشیده شده ایم.
۳ - ناهمزمانی: هم اكنون می توان قبل از انتشار روزنامه از طریق رایانه و مودم به روزنامه رفت و اخبار مورد نظر را خواند. قبلاً همه یك فیلم را از تلویزیون می دیدند، ولی حالا مـــــی توان بااستفاده از امكان ویدئو درخواستی از طریق یك كلوپ ویدیویی فیلم دلخواه را دید. فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی بر عنصر زمان به عنوان متغیر تعیین كننده غلبه كرده اند. این فناوریها این قابلیت را دارند كه ارسال و دریافت پیام را در زمان دلخواه فرد هموار كنند و این نیز بخشی از انتقال كنترل از منبع به گیرنده است.
۴ - تمركززدایی: از طریق فناوریهای نوین ارتباطی می توان اطلاعات را مثل بسته های پستی در منزل دریافت كرد. به عبارت دیگر، ارتباطات مثل گذشته جمعی عمل نمی كند، بلكه سفارش پذیر شده است. قبلاً به عنوان مثال برای برقراری ارتباط تلفنی حضور در خانه الزامی بود - ارتباط خانه به خانه - ولی حالا تلفن همراه این مشكل را حل كرده وارتباطات تلفنی را نقطه به نقطه كرده است.
۵ - ظرفیت بیشتر: فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی ظرفیت گردآوری و توزیع اطلاعات را افزایش داده اند. حافظه عظیم رایانه ها و قدرت انتقال بی سابقه اطلاعات از طریق فیبرهای نوری و پدیده بزرگراههای اطلاعاتی خبر از بروز پدیده هایی چون عصر اطلاعات و ابر - بزرگراههای ارتباطی می دهند.
۶ - انعطاف پذیری: بااستفاده از فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات می توان در هر زمانی كه ضرورت احساس شود وارد سپهر اطلاعات شد. این انعطاف پذیری اوج تعاملی شدن ارتباطات است. 
منبع خبر: ماهنامه تدبیر
  ۱۹ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۱۶:۱۳ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد