شيوه هاي نوشتن نامه درخواست شغل

شيوه هاي نوشتن نامه درخواست شغل
در بيشتر اطلاعيه هاي استخدامي كارفرمايان به دنبال آن هستند كه با دريافت مشخصات و سوابق افراد گزينه مناسبي را براي يك فرصت شغلي پيدا كنند.
در بيشتر اطلاعيه هاي استخدامي كارفرمايان به دنبال آن هستند كه با دريافت مشخصات و سوابق افراد گزينه مناسبي را براي يك فرصت شغلي پيدا كنند. متقاضيان كارنيز خود را ملزم مي بينند تا درپاسخ به آگهي ها و اطلاعيه هاي استخدامي ، مشخصات و سوابق (رزومه ) خود را همراه بانامه اي كه درخواست شغل درآن نوشته شده ارسال دارند . اين نامه   را نامه درخواست شغل ، نامه پوششي يا نامه ضميمه گويند .
در چنين بازاركاري كه رقابت بر آن حكم فرماست، نامه درخواست شغل و رزومه حرف اول را مي‌زند. توجه داشته باشيد كه نامه درخواست شغل بايد جامع و كامل باشد نه آنكه تكرار رزومه‌تان باشد و هدف تشريح و بيان اطلاعات و در واقع ايجاد شناختي از خودتان مي‌باشد. نامه درخواست شغل به نوعي معرف شما به كارفرما است، در حاليكه رزومه درباره شما صحبت مي‌كنند. همانند رزومه، نامه درخواست شغل نيز جزء ابزار بازاريابي مهم به شمار مي‌آيد.
كارفرمايان با دريافت درخواست ها ورزومه ها تمام سعي خود را براي كاهش و مرتب‌سازي  نامه‌هاي درخواست شغل و مشخصات و سوابق ارسالي مي‌نمايند تا با انتخاب تقاضاهايي كه به ويژگي هاي شغلي مورد نياز آنها نزديك باشد تعداد متقاضيان واجد شرايط را به ميزان معقولي برسانند و بررسي را آسان نمايند.  آگاهي از نحوه انجام اين كار در واقع ديد كلي از نحوه نوشتن نامه درخواست شغل به متقاضي كار مي‌دهد تا به نحوي آن را بنويسيد كه جزو نامه‌هاي گلچين و مورد نظر باشد، زيرا چنانچه نامه درخواست شغل نتواند نظراستخدام كننده را جلب نمايد  مرحله اوليه باموفقيت طي نمي شود و رزومه به هيچ وجه مورد بررسي قرار نمي‌گيرد و به بايگاني راكد سپرده خواهد شد.
بسياري ازكارفرمايان داوطلبي را كه در نگاه اول به نظرشان واجدشرايط و مناسب نيايد، حتي بررسي نمي‌كنند. در واقع همان نگاه و نظر اول به نامه درخواست شغل تاحدود زيادي تكليف استخدام را مشخص مي كند .
براي تهيه يك نامه درخواست شغل تأثيرگذار از يك سو چارچوب و قالب اصولي نامه‌هاي اداري معمولي بايد رعايت شده و از سوي ديگر بايد نامه دربردارنده سه مطلب و مفهوم اصلي به شرح ذيل باشد:
1-    پاراگراف اول: علت نوشتن نامه؛
2-    پاراگراف مياني: چيزهايي كه متقاضي كارازخود ارائه  مي دهد؛
3-    پاراگراف نهايي: چگونگي پيگيري هاي بعدي .
علت نوشتن نامه درخواست شغل
نامه درخواست شغل بايد با دقت بسيار براي هر موقعيت و هدف ذكر شده در بالا طراحي شود، اين طور نباشد كه يك نامه درخواست شغل تهيه كرده و براي تمام موارد ارسال گردد. يك متقاضي كاربه علل مختلف ممكن است بايك كارفرما مكاتبه كرده و درخواست شغل نمايد . براي هركدام ازاين موارد بايد نامه درخواست شغل به صورت خاصي نوشته شود.
در برخي موارد متقاضي كار از جانب يك دوست يا آشنا به يك كارفرما معرفي مي‌شود. در چنين مواردي بايده حتماً نام شخصي   كه اين ارتباط را برقرار كرده است ذكرشود، در واقع با اين كار به نوعي كارفرما   ترغيب به خواندن نامه مي شود.
چنانچه نامه مورد نظر مربوط به شغلي است كه از طريق آگهي‌هاي شغلي كارجو ازآن مطلع شده است ، ذكر منبع آگهي و عنوان شغل لازم است .. از همه مهم‌تر، اشتياق و تمايل فرد براي به دست آوردن آن شغل نيزبايد بيان شود وسعي گردد توانايي‌ها و قابليت‌هاي فردي  با شرايط مورد نياز براي آن شغل تطبيق داده شود.
چنانچه نامه درخواست شغل مورد نظر جزء آن دسته از نامه‌هايي است كه شركت يا سازمان مورد نظر هيچ‌گونه آگهي شغلي يا استخدامي نداده است بلكه متقاضي كاربا نوشتن اين نامه  قصد دارد قابليت هاي فردي خود را ارائه كرده و  در خصوص موقعيت‌ها و فرصت‌هاي شغلي ممكن اطلاعاتي كسب نمايد ،  از آنجا كه اين دسته از نامه‌ها، ناخواسته مي‌باشند( يعني نويسنده متقاضي كاراست اما كارفرما درخواستي براي استخدام نداشته وهيچ گونه تمايلي نبوده است) قالبي كه نوشته مي شود بسياراهميت دارد وبايد به نحوي باشد كه كارفرمابراي خواندن آن تمايل پيداكند .
آن چيزي كه از خود ارايه مي‌دهيد
در پاسخ به آگهي شغلي، خصوصاً آن دسته از آگهي‌ها كه شرايط، خصوصيات و ضوابط خاصي را مطرح مي‌نمايند، نحوه ارايه توانايي‌ها و تجربيات به نحوي كه با موقعيت مورد نظر همخواني داشته باشد، بسيار حايزاهميت مي‌باشد.
آگهي شغلي بايد بررسي شده و تمامي شرايط و ضوابط مورد نظر كارفرما فهرست گردد. سپس فهرستي از تجربيات ، مهارت‌ها و توانايي‌هاي متقاضي بايد تهيه شده وبا شرايطي كه فهرست شده بود تطبيق يابد وبه صورت يك پاراگراف ياجدول ارائه شود..
در نامه درخواست شغل مورد نظر بهتر است به جاي آنكه منتظر آن باشيد كه كارفرما مواردي را به شما پيشنهاد نمايد، بايد فرد بااشاره به  قابليت‌ها و توانايي‌هايي كه دارد خودرا واجد نيازهاي كارفرما نشان دهد  و نظر او را براي مطالعه " مشخصات و سوابق " خود يا اصصلاحا رزومه اي كه همراه نامه ارسال شده جلب نمايد. اين مورد را بدين صورت مي‌توانيد انجام داد كه كارفرما يا شخص مخاطب قانع شود نويسنده درباره شركت مورد نظر اطلاعات جامع و كاملي به دست آورده‌  و در واقع مطمئن است  كه مهارت‌هاي مورد نياز شركت را در خود سراغ دار د.
متقاضي كاربايد بر دستاوردهاي، يافته‌ها و مهارت‌هاي ارتباطي خود تأكيد داشته باشد و نشان دهد  كه مهارت‌هاي تحصيلي خود را چگونه به مهارت‌هاي شغلي و برعكس منتقل مي‌نماييد و متعاقباً هر دو مهارت  تحصيلي و شغلي را به شغل درخواستي منتقل خواهد كرد ..
نحوه پيگيري
با تكرار و تأكيد بر علاقه و تمايل به شغل مورد نظر، آدرس ،  شماره تماس، آدرس ايميل وسايرمواردي كه مي تواند براي تماس با متقاضي كارمفيد باشد بايد در اختيار كارفرما قرار گيرد . متقاضي كارمي تواند دردرخواست خود  به صورت مستقيم وقتي براي ملاقات حضوري با فرد مسوول استخدام و مصاحبه شغلي درخواست نمايد  و شيوه پيگيري آن راهم ذكرنمايد.
در برخي موارد كارفرماها به وضوح مي‌خواهند كه از هرگونه تماس تلفني اجتناب كرده و منتظر پاسخ از طرف آن‌ها باشيد، كه اين مانعي در برابر پيگيري  به حساب مي‌آيد. در چنين مواردي بايستي تمام سعي خود را جمع كرده تا به نحوي   به شركت دسترسي يافت  و يا حداقل بايد اطمينان حاصل شود كه نامه درخواست شغل به مخاطب رسيده  و مورد بررسي قرارخواهد گرفت.
نمونه آگهي استخدامي
شركت توليد لوازم خانگي الف براي تكميل كادرفروش خود دريكي ازفروشگاه هاي خارج ازكشور ازافراد علاقمند و فعال درزمينه فروش كه مسلط به يكي اززبان هاي فرانسه و يا انگليسي بوده و داراي روابط عمومي و فن بيان عالي باشند دعوت به همكاري مي كند . واجدين شرايط درخواست و سوابق خود را ازطريق نمابر.................يا پست الكترونيك .................  ارسال دارند .
نمونه نامه ارسالي
مديريت محترم استخدام شركت الف
باسلام واحترام ،
پيرو درج آگهي استخدام آن شركت در نشريه ............... مورخ ............ جهت همكاري دربخش فروش آن شركت ، به پيوست  مشخصات و سوابق شغلي خود (رزومه )   خود را براي  اعلام آمادگي جهت همكاري تقديم مي دارم .
اميدوارم  ويژگي هاي اينجانب  ازجمله ، تحصيل دررشته مديريت بازرگاني و گذراندن دوره هاي بازاريابي ، تسلط كامل به زبان انگليسي ، داشتن مهارت هاي ارتباطي قوي ، اعتماد به نفس بالا واشتياق به يادگيري مداوم و به روز نمودن اطلاعات شغلي مورد توجه آن مديريت محترم قرارگيرد و فرصتي را فراهم سازد تا بتوانم خواست ها و خدمات مورد نظر آن شركت را برآورده سازم .
ضمن آرزوي توفيق وبهروزي براي جنابعالي ، ازوقتي كه  به بررسي رزومه اينجانب اختصاص مي دهيد تشكرنموده و آمادگي خود را  جهت حضور درآن شركت براي ارائه سايراطلاعاتي كه لازم باشد  و آشنايي بيشتر اعلام مي دارم .
با تشكر - نام و نام خانوادگي
امضاء
نامه قبل ازارسال نظراملايي و نگارشي بايد مرورشود و بهتراست فردمورد اطمينان ديگري نيز آن را بخواند . به احتمال زياد  درخواست فوق كه با تكيه برنياز آگهي دهنده جامع و كامل نوشته شده مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
نكات مهم ديگر:
• درصورتيكه فرد ثالثي شما را معرفي مي كند يا اطلاعات جامع تري ازاين نظر كه چه كسي بررسي درخواست استخدام را انجام خواهد داد داريد درعنوان نامه به طورمشخص نام و سمت مخاطب را بنويسيد درغيراينصورت نظيرآگهي فوق ازعناوين كلي  همچون " مديريت محترم شركت ....." استفاده نماييد.
• از قالب نامه‌هاي رسمي و اداري استفاده نماييد.
• بهتراست نامه را تايپ كنيد دراين صورت از فونت و ساير يكساني براي نامه درخواست شغل و رزومه خود استفاده نماييد و ازفونت ها يا كادرهاي فانتزي و يا كاغذرنگي استفاده نكنيد .
گزينه مناسب هستيد يا نه؟
چه اتفاقي مي‌افتد اگر كه شما آن گزينه مناسب نباشيد؟ در واقع ويژگي‌ها و مشخصات مورد نظر در شما نباشد؟ شخصي با 10 سال تجربه نگهداري از كودك و بدون هيچ‌گونه دانش كامپيوتر، چنانچه براي سمت برنامه‌نويسي يك سازمان يا موسسه دانشگاهي درخواست نمايد، قطعاً مورد پذيرش و بررسي نخواهد بود!
نمي‌خواهم با ديد بدبيني نگاه كنم اما چنانچه قابليت‌ها و توانايي‌هاي شما با شرايط و ضوابط شغل مورد نظر تطبيق ندارد بهتر است هم وقت خودتان و هم وقت شركت را تلف نكرده و درخواستي ندهيد. در بيشتر موارد داوطلبان واجدشرايط بسياري وجود دارند كه نامه درخواست شغل و رزومه آن‌ها انتخاب مي‌شود.
بهتر است بر روي درخواست براي مشاغلي كه واجدشرايط آن‌ها مي‌باشد تمركز نموده و زمان بيشتري را صرف فراگيري مهارت‌ها يا تحصيلات جانبي نماييد كه به شما در آمادگي براي موقعيت‌هاي گوناگون كمك نمايند. درهرحال فراموش نكنيد كه خدا روزي دهنده است به اوتوكل كنيد و تلاش خود را بنماييد.
منبع خبر: هفته نامه بازار کار
  ۱۶ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۲:۲:۴۱ بعد از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد