مدل‌سازي سیستم‌های مدیریتی زمانی - رفتار درون‌گرا در مدیریت

مدل‌سازي سیستم‌های مدیریتی زمانی - رفتار درون‌گرا در مدیریت
بهترین رفتارها در مدل‌سازي سیستم‌های مدیریتی زمانی به دست مي‌آیند که مدل سعی کند رفتارهای دنیای خارج را درون خودش شبیه‌سازي کند.

بهترین رفتارها در مدل‌سازي سیستم‌های مدیریتی زمانی به دست مي‌آیند که مدل سعی کند رفتارهای دنیای خارج را درون خودش شبیه‌سازي کند.
به این معنا که حدود مدل به گونه ای مشخص شود که مکانیزم‌های علت و معلولی درون خود سیستم قرار داشته باشد. انتظار یافتن دلایل برخی رفتار‌های خاص درون خود سیستم‌ها، با انتظاراتی که در دیدگاه‌های دیگر از سیستم‌ها وجود دارد، در تناقض مستقیم است.
افراد همیشه ترجیح مي‌دهند دلایل مشکلاتشان را یک‌سری عوامل خارجی بدانند تا به این ترتیب بتوانند خودشان را فارغ از هرگونه تقصیری جلوه دهند. به ندرت مي‌توان کسی را دید که خودش را دلیل مشکلات خود و سازمانش ببیند. مدیران همیشه سعی مي‌کنند شکست‌های سازمانی محصولات و سیاست‌هایشان را به رقبا، بانکداران و دولت نسبت دهند تا به عملکرد خودشان در زمینه تخصیص منابع، قیمت‌گذاری کالاها و تفسیرهایشان از نیازهای مشتریان. دولت‌ها همیشه ضعف‌های اقتصادیشان را به کشور‌های دیگر نسبت مي‌دهند تا به ناتوانی خودشان در شناسایی عیوب داخلی، سیاست‌های مالیاتی و پولی.
در مقابل دیدگاه درون‌گرا، اقتصاددان‌ها همیشه این موضوع را بیان مي‌کنند که سیستم اقتصادی همواره با برخی رفتار‌های مهم ناشی از عوامل خارجی در تعادل هستند؛ به این معنا که همیشه برخی مسائل خارجی را در رفتاری که سیستم‌های اقتصادی از خود نشان مي‌دهند، موثر مي‌دانند.
رویکرد برون‌گرا در اقتصاد منجر به دیدن قدرت مالی
به عنوان یکی از سیاست‌های مستقل دولت مي‌شود که برای کنترل رفتار اقتصادی به صورت یک طرفه به کار مي‌رود. در حالی که در دیدگاه درون‌گرا، قدرت مالی دولت‌ها به عنوان یکی از بخش‌های داخلی سیستم اقتصادی و مسوول پاسخگویی به قدرت‌هایی مانند بیکاری و نرخ سود پنداشته مي‌شود.
اقتصاددان‌ها سیکل‌های کسب و کار را همیشه به کمک اعمال خارجی دولت‌ها و تاثیری که روی سیستم اقتصادی مي‌گذارند توضیح داده‌اند؛ در حالی که در دیدگاه درون‌گرا، این سیکل‌ها به وسیله نوسانات تولید، اشتغال و انبارها که خود به دلیل جریانات مداوم تغییرات کوچک در روند‌های تصمیم‌گیری ایجاد شده‌اند، توضیح داده مي‌شوند.
تاکید مدل‌سازي دینامیکی به رفتار درون‌گرا، بیشتر شبیه به رفتار یک مهندس در زمان طراحی یک پالایشگاه نفت است. مهندس به تک تک مشخصات رفتاری رآکتورهای شیمیایی، برج‌های تقطیر و تبخیر کننده‌ها نگاه مي‌کند؛ فکر مي‌کند که آنها چگونه با یکدیگر ارتباط دارند و کنترل مي‌شوند و سپس رفتار دینامیکی ناشی از لوپ‌های بازخورد آنها را ارزیابی مي‌کند.
این مهندس سعی نمي‌کند عملکرد یک پالایشگاه را تنها به وسیله اطلاعاتی که در مورد ورودی‌ها و خروجی‌های آن دارد، توصیف کند. او فرض نمي‌کند که این پالایشگاه با نیروهایی که تنها ناشی از عوامل خارجی هستند در تعادل است و تنها آن نیروها و حوادث هستند که روی پالایشگاه تاثیر مي‌گذارند.
مدل‌های دینامیک سعی مي‌کنند با تکیه بر دلایل داخلی که منجر به تعیین و تغییر فرآيند‌های سیستم مي‌شوند، رفتار‌های مطلوب و نامطلوب سیستم‌ها را توضیح دهند.

منابع اطلاعاتی
کارآيي یک مدل به استفاده آن از گستره وسیعی از اطلاعات سیستمي ‌که رفتار آن را بررسی مي‌کند، بستگی دارد. اطلاعات از منابع مختلفی به دست مي‌آیند؛ پایگاه داده ذهنی، پایگاه داده نوشته شده و پایگاه داده عددی. اعمال انسانی عموما نتیجه پایگاه داده ذهنی
هستند.
هر کسی که به اهمیت اطلاعات ذهنی شک دارد، تنها با تصور دنیایی که در آن همه اطلاعات از ذهن‌های افراد، پاک مي‌شد و مردم سعی مي‌کردند تنها با استفاده از سیاست‌های نوشته شده و اطلاعات عددی کارهایشان را اداره کنند، به میزان اهمیت آنها اطمینان پیدا مي‌کند.
هیچ منبع نوشته شده‌ای برای ساختن یک اتومبیل، مدیریت یک خانواده یا اداره یک کشور کافی نیست. افراد اطلاعات عملی را از عمل کردن در حین آن و تجربه جذب مي‌کنند.
اطلاعات موجود در پایگاه داده‌های ذهنی بیشتر در مورد سیاست‌های رفتاری هستند و این سیاست‌ها هستند که در ساختن مدل‌های دینامیکی به کار مي‌آیند. در این پایگاه داده اطلاعاتی از این قبیل وجود دارد که چرا افراد در مقابل رفتارهای خاص برخی واکنش‌های خاص را نشان مي‌دهند، چگونه پاداش و تنبیه‌ها روی تصمیم‌گیری‌هایشان تاثیر مي‌گذارند و کجا علایق و خواسته‌های فردی در تناقض با خواسته‌ها و اهداف سازمانی قرار مي‌گیرند.
مسلما در این پایگاه داده، اغراق‌ها و ساده‌سازي‌های بی‌شماری از طرف صاحبان صورت مي‌گیرد. به همین دلیل هم اطلاعات به دست آمده از این پایگاه داده باید با اطلاعات موجود در همه پایگاه‌های دیگر تطبیق داده شوند تا میزان اعتبار و صحت آنها سنجیده شود.
نویسنده: جی فارستر
سریما نازاریان
منبع خبر: دنیای اقتصاد
  ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۰:۱۲:۷ قبل از ظهر

شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد