اقتصاد بازرگانی

تعداد کل: 472 صفحه 6 از 24
 • خروج مقتدرانه از ركودخروج مقتدرانه از ركود

  رهبران بزرگ مي‌دانند که در اغلب موارد نحوه مبارزه آنان در جنگ، تعيين خواهد نمود که آيا به صلح دست خواهند يافت يا خير.

  ۱۷ بهمن ۱۳۸۹
 • تاريخچه اينكوترمز تاريخچه اينكوترمز

  سوم مشكلات ناشي از تفاوت در ترجمه...

  ۱۷ بهمن ۱۳۸۹
 • شغل‌هاي پردرآمد بدون مدرك دانشگاهيشغل‌هاي پردرآمد بدون مدرك دانشگاهي

  اين باور عمومي وجود دارد كه نيروي كار تحصيلكرده و دانشگاه رفته درآمد بالاتري نسبت به ديگر نيروي كار دارد.

  ۱۷ بهمن ۱۳۸۹
 • افزايش اثربخشي نامه درخواست استخدامافزايش اثربخشي نامه درخواست استخدام

  براي افزايش اثربخشي نامه درخواست استخدام شش استراتژي را كه يك كارشناس امور شغلي پيشنهاد مي‌كند را بكار بگيريد.

  ۱۶ بهمن ۱۳۸۹
 • نوشتن يك درخواست شغل مؤثرنوشتن يك درخواست شغل مؤثر

  نامه را به يك مخاطب خاص بنويسيد. فردي كه فكر مي‌كنيد احتمالا كاري براي شما در نظر دارد.

  ۱۶ بهمن ۱۳۸۹
 • برخي اشتباهات كارجويان در نوشتن نامه درخواست شغل برخي اشتباهات كارجويان در نوشتن نامه درخواست شغل

  رعايت نكردن برخي اصول ،در نوشتن نامه درخواست شغل، از تاثير آن روي كارفرما مي كاهد. برخي اشتباهات كارجويان در نوشتن نامه درخواست شغل ممكن است در كارفرما تاثير منفي داشته باشد.

  ۱۶ بهمن ۱۳۸۹
 • توصيه هايي جهت نوشتن يك نامه استخدامي موفقتوصيه هايي جهت نوشتن يك نامه استخدامي موفق

  اگر بخواهيد كه به طور حرفه اي نامه را بنگاريد، حتماً بايد نامه شما خالي از اشتباهاتي نظير اشتباهات چاپي، املائي و دستوري باشد. بيشتر نامه هاي از اين دست به دليل چنين اشتباهاتي تاثير داده نمي شوند.

  ۱۶ بهمن ۱۳۸۹
 • شيوه هاي نوشتن نامه درخواست شغلشيوه هاي نوشتن نامه درخواست شغل

  در بيشتر اطلاعيه هاي استخدامي كارفرمايان به دنبال آن هستند كه با دريافت مشخصات و سوابق افراد گزينه مناسبي را براي يك فرصت شغلي پيدا كنند.

  ۱۶ بهمن ۱۳۸۹
 • ۱۶ بهمن ۱۳۸۹
 • تنظيم يك برنامه بازاريابيتنظيم يك برنامه بازاريابي

  بهترين زمان براي تنظيم يك تقويم ساليانه بازاريابي چه موقع است؟ جلوي ضرر را هر وقت بگيريد ، منفعت است يا هر وقت ماهي را از آب بگيريد تازه است . با اين حساب هيچ زماني بهتر از اكنون نيست.

  ۱۶ بهمن ۱۳۸۹
 • راهکارهایی به كارآفرينان در شرايط نامطلوب اقتصاديراهکارهایی به كارآفرينان در شرايط نامطلوب اقتصادي

  پيش از اين همه فعاليت هاي اقتصادي به شكلي مطلوب انجام مي شد اما به هر علت اكنون اكثر كشورها و مناطق جهان با مشكل روبه رو شده اند.

  ۱۶ بهمن ۱۳۸۹
 • بازاريابي در بنگاه‌هاي كوچكبازاريابي در بنگاه‌هاي كوچك

  بدست مي آيد را به فراموشي سپرده اند....

  ۱۶ بهمن ۱۳۸۹
 • تمايز كارآفرينان موفق و ناموفقتمايز كارآفرينان موفق و ناموفق

  كارآفرينان موفق نگاه نو و متفاوتي به كار و زندگي‌شان دارند. تفاوت آنها با كارآفرينان ناموفق ظريف اما قابل تميز است. اين تفاوت‌ها فراتر از خواسته‌ها و روياهاي آنهاست. اين تفاوت‌ها به عادات يا رموز نهايي برنمي‌گردد.

  ۱۶ بهمن ۱۳۸۹
 • طرح يك كسب و كار طرح يك كسب و كار

  دنبال كردن يك نماي كلي از طرح يك كسب و كار به عنوان يك راهنما به كار گرفته مي شود. شما مي توانيد آن را بصورت يك الگو براي كار خود قرار دهيد. تفكيك يك برنامه به چندين جزء مي تواند به شما در ايجاد يك برنامه قابل اجرا كمك كند.

  ۱۶ بهمن ۱۳۸۹
 • اشتباهات متداول كارآفريناناشتباهات متداول كارآفرينان

  اولين سود را بدست آوريد، يا قبل از آنكه درآمدي بدست آوريد؟...

  ۱۶ بهمن ۱۳۸۹
 • كسب و كارهاي خانوادگيكسب و كارهاي خانوادگي

  امروزه استراتژي توسعه كارآفريني، يكي از مهمترين و كاربردي ترين استراتژي هاي توسعه اقتصادي جوامع تلقي مي شود از اين رو در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه به طور مستمر مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

  ۱۶ بهمن ۱۳۸۹
 • شروع كسب و كارشروع كسب و كار

  كارآفريني مزاياي متعددي دارد و در نتيجه رقابت در اين حيطه نيز بسيار است. درك ابعاد اين رقابت و طرح كسب و كار دقيق و كارا ميتواند منجر به شروع يك كسب و كار موفق شود.

  ۱۶ بهمن ۱۳۸۹
 • اصول ساخت يك آگهي خوباصول ساخت يك آگهي خوب

  "تحريك مخاطب به خريد" است؛ بايد در آگهي خود، مخاطب را براي اقدام به خريد تحريك نماييم.

  ۱۶ بهمن ۱۳۸۹
 • ۱۶ بهمن ۱۳۸۹
 • نكات لازم براي كسب و كارهاي كوچك كارآفرينانهنكات لازم براي كسب و كارهاي كوچك كارآفرينانه

  دازه كافي سودده نيست پولش را پس خواهد گرفت و يا براي دفعه بعد ازدادن وام خوداري مي‌كند. ...

  ۱۶ بهمن ۱۳۸۹
تعداد کل: 472 صفحه 6 از 24
نتایج یافت شده: 0 مورد