نكات مهم تبلیغات در اینترنت

نكات مهم تبلیغات در اینترنت
یكی از روشهای مهم بازاریابی الكترونیكی، تبلیغات الكترونیكی است. در این مقاله سعی شده است ۱۰ نكته مهم تبلیغات در اینترنت كه اهمیت زیادی دارند را برای شما بازگو كنیم.
كسب و كار اینترنتی
یكی از روشهای مهم بازاریابی الكترونیكی، تبلیغات الكترونیكی است. در این مقاله سعی شده است ۱۰ نكته مهم تبلیغات در اینترنت كه اهمیت زیادی دارند را برای شما بازگو كنیم.
۱) با یک مجله اینترنتی دیگر که مشترکان قابل ملاحظه دارد، آگهی تان راپایاپای کنید و حتما در آگهی خود وعده بدهید که به مشترکان تازه یک هدیه«رایگان» اعطا خواهید کرد. این هدیه رایگان می تواند یک کتاب الکترونیکییا یک «اسکرین سیور» Screensaver باشد. مشترکان را به صفحه ویژه ایبفرستید که بتوانند این هدیه را «داون لود» Download کنند. در آن صفحه نیزبه تبلیغ خدمات و محصولات خود بپردازید. فقط کافی است بنشینید و شاهد سیلمراجعه کنندگان باشید.
۲) اگر مجله اینترنتی منتشر می کنید، در هر شماره جدید به خوانندگان تاندر قبال ارائه سه یا پنج آدرس ایمیل دوستان و بستگان شان، چیزی را پیشکشکنید. آنها از شما ممنون خواهندشد.
۳) در چند «فهرست پستی» Mailing List مشترک شوید و سوالاتی مطرح سازید وبه سایر پرسش ها پاسخ دهید و یادتان باشد که فایل مخصوص امضای تان رابگنجانید.
۴) تمامی گروه های مختلف BBS, Usenet و Forum مورد علاقه تان را بکاوید وبه نوشتن سوال و جواب بپردازید و حتما فایل امضای خود را پیوست کنید. راهبهتر این است که مقاله جالب توجهی (مانند همین مقاله) را بنویسید و بهمجله ای اینترنتی بفرستید که پایگاه مشترکان گسترده ای دارد. خیلی زودمعروف خواهید شد...
۵) برای سردبیر یا «وب مستر» Webmaster سایتی دیگر، یادداشت مثبتیبنویسید. آنها آن را می پسندند و شاید اظهارنظر شما را در نشریه خودبگنجانند. همچنین باید کلیه «دفترچه بازدیدکنندگان» Guestbooks مورد علاقهتان را که در خلال وبگردی می یابید، امضا کنید، امضایی که چشمگیر است!
۶) در سرویس های خبری ذیل انتشار نشریه یا سایت اینترنتی خود را اعلامنمایید. برخی از آنها کاتالوگ های قابل جستجو و بازدیدکنندگان زیادی دارندو شیوه مطمئنی برای یافتن مشترکان جدید هستند:
E-ZineZSearch Engine
  • Infobot
  • E-Zine-John Labovits
  • Ezine News
  • NEW-List
  • Newsletter Access
  • Liszt
  • Escribe
  • List of Lists
  • Zineworld
  • List of Publicly Mailing List
راهنمایی: آیا به دنبال نرخ های فوق العاده ارزان تبلیغات می گردید؟
من فهرست کاملی برای شما گلچین کرده ام:www.theweirdrite.com/advertising.htm
۷) اگر وب سایت دارید، یک صفحه پیوندهای (Links) متقابل بگذارید و با سایتهایی که وجه مشترک دارند، به مبادله پیوند بپردازید. برای «وب مستر» نامهشیوایی بنویسید و از وی تقاضای یک پیوند متقابل کنید. هرگز زیان نخواهیدکرد.
۸) نشریه و خبرنامه (Newsletter) اینترنتی خود را به همه جستجوگرهای بزرگبدهید. «عنوان» (Title) را قبل از نام (Name) بگذارید وگرنه آدرس شمانادیده گرفته خواهد شد.
۹) در سایت خود یک مستطیل برای «اکنون مشترک شوید» بگذاریدو ازبازدیدکنندگان بخواهید آدرس ایمیل شان را آنجا بنویسند- همین و بس! توضیحدهید که آدرس های ایمیل را در کمال رازداری حفظ خواهید کرد و به مشترکانجدید هدیه ای «رایگان» دهید.
۱۰) در سایت یا نشریه اینترنتی خود یک مسابقه برگزار کنید و به مشترکی کهبیشترین تعداد آدرس ایمیلی دوستان و بستگانش را جهت اشتراک نشریه تانارسال می کند، یک سی دی یا کتاب رایگان بدهید. زمان مسابقه را محدودسازید، تا بازدیدکنندگان عجله کنند.[درک دوپون سردبیر سایت Zine-WeirdsiteE است.]
منبع خبر: مركز توسعه كارآفرینی
  ۱۹ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱:۲۱:۵۰ بعد از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد