دایره‌های اطمینان برای داده‌های رتبه‌ای

دایره‌های اطمینان برای داده‌های رتبه‌ای
برای طرح بلوک کامل تصادفی و طرح بلوکی ناقص متعادل در شرایطی که داده‌ها رتبه‌ای باشند، آزمون‌های دوربین و فریدمن فرضیه عدم تفاوت بین تیمارها را آزمون می‌کنند.
برای طرح بلوک کامل تصادفی و طرح بلوکی ناقص متعادل در شرایطی که داده‌ها رتبه‌ای باشند، آزمون‌های دوربین و فریدمن فرضیه عدم تفاوت بین تیمارها را آزمون می‌کنند. آثاری چون آثار خطی (میانگین) و آثار درجه دوم به‌طور همزمان برای ایجاد دایره‌های اطمینان به‌کار می‌روند. اگر بلوک‌ها، در واقع همان مصرف‌کننده‌هائی باشند که به فرآورده‌ها رتبه می‌دهند، تفاوت در آثار درجه دوم می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که مصرف‌کننده‌ها، تفاوتی بین این فرآورده‌ها قائل هستند و باید این موضوع در فروش فرآورده‌ها مورد توجه قرار گیرد. ضمناً تفاوت در آثار خطی به‌معنای متفاوت بودن میانگین رتبه‌ای فرآورده‌ها است.
دادن رتبه به فرآورده‌ها به‌منظور مقایسهٔ آنها، عملی متداول و معمول است. عموماً روش‌های آماری این رتبه‌ها را به‌منظور تحقیق در مورد اینکه آیا تفاوت بین فرآورده‌ها ناشی از عوامل تصادفی است یا خیر، مورد استفاده قرار می‌دهند.
مروری تاریخی نشان می‌دهد که، اندرسن روشی را پیشنهاد نمود که در آن، t فرآورده بر اساس رتبه‌های داده شده از سوی n مصرف‌کننده، مقایسه می‌شدند. روش مذکور دقیقاً وابسته به آزمون کلاسیک پیرسون، کی دو، در جدول txt است.
داود شاهسونی

منبع خبر: مرکز آمار ایران
  ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱:۵۴:۴۴ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد