کانسار طلا

تعداد کل: 51 صفحه 1 از 3
 • کانسار طلاى تنورچه کانسار طلاى تنورچه

  منطقه اکتشافى طلاى تنورچه در 225 کيلومترى مشهد و 80 کيلومترى غرب تربت حيدريه و در جنوب روستاي تنورجه ...

  ۳ خرداد ۱۳۸۸
 • آنومالي سوسن وارآنومالي سوسن وار

  اين آنومالي در شمال دامغان و در 5 کيلومتري گندي واقع شده است. اين محدوده شامل سرب، روي و طلا است که اين ...

  ۳ خرداد ۱۳۸۸
 • انديس شمال بردسکنانديس شمال بردسکن

  محدوده ياد شده در فاصله 15 کيلومتري شمال بردسکن واقع شده و جاده بردسکن به سبزوار از شرق آن عبور مي کند ...

  ۳ خرداد ۱۳۸۸
 • كانسار طلاي آلوت كانسار طلاي آلوت

  محدوده آنومالي‌هاي آلوت در شمال محور سقز ـ بانه با روند شمال‌غربي ـ جنوب‌شرقي گسترش دارد.آلتراسيون گسترده‌اي ...

  ۳ خرداد ۱۳۸۸
 • کانسار کالکافيکانسار کالکافي

  در فاصله 35 كيلومتري خاور معدن سرب و روي نخلك در استان اصفهان قرار گرفته است.اين كانسار در حقيقت يك كانسار مس ...

  ۳ خرداد ۱۳۸۸
 • كانسار طلاي هيرد كانسار طلاي هيرد

  كانسار هيرد در 80 كيلومتري شمال غرب نهبندان به مختصات "10'12 °59 طول شرقي و "22 '56 °31 عرض شمالي ...

  ۳ خرداد ۱۳۸۸
 • كانسار طلاي خونيك كانسار طلاي خونيك

  محدوده موردمطالعه اكتشافي در مرحله نيمه تفضيلي بر اساس اكتشاف ژئوشيميايي مقدماتي1:100000برگه مختاران بوده ...

  ۳ خرداد ۱۳۸۸
 • کانسار شند محمود(چوپان فردوس)کانسار شند محمود(چوپان فردوس)

  اين كانسار در جنوب شرق شهرستان فردوس واقع شده وداراي مختصات جغرافيايي" 7 '04 °48 طول شرقي و"34 '33 °33 عرض ...

  ۳ خرداد ۱۳۸۸
 • كانسار چاه‌مسيكانسار چاه‌مسي

  اين كانسار در فاصله 2 كيلومتري جنوب روستاي ميدوك و در فاصله 30 كيلومتري شمال شهر‌بابك به مختصات 30 '09 °55 طول ...

  ۳ خرداد ۱۳۸۸
 • کانسار چاه زاغوکانسار چاه زاغو

  اين كانسار در 80 كيلومتري شمال غرب شهرستان نهبندان به مختصات "35' 17°59 طول شرقي و " 31 '00 °32عرض ...

  ۳ خرداد ۱۳۸۸
 • كانسار پس‌قلعه كانسار پس‌قلعه

  محدوده پس‌قلعه در شمال شهر تهران، در محدوده كلك‌چال و در سنگ‌هاي گدازه‌اي و آذرآواري ترشيري رشته كوه‌هاي ...

  ۳ خرداد ۱۳۸۸
 • كانسار كوه لاركانسار كوه لار

  ايـن كانسار در استان سيستان و بلوچستان و در فاصله 20 كيلومتري شمال شرق زاهدان به مختصات'53°60 طول شرقي ...

  ۳ خرداد ۱۳۸۸
 • كانسار خوني كانسار خوني

  ايــن كانسار در 60 كيلومـتري شـرق انــارك به مختصـات '13°54 طــول شــرقي و '27°33 عرض شمالي قرار دارد ...

  ۳ خرداد ۱۳۸۸
 • كانسار خوني‌شرقي كانسار خوني‌شرقي

  اين كانسار به وسعت 0.5 كيلومتر مربع در فاصله 1.5 كيلومتري شرق كانسار خوني و 13.5 كيلومتري غـرب عروسان به ...

  ۳ خرداد ۱۳۸۸
 • كانسار پلي متال ندوشن كانسار پلي متال ندوشن

  اين كانسار در 140 كيلومتري غرب شهرستان يزد و 35 كيلومتري جنوب‌غربي دهستان ندوشن، به مختصات '21°53 طول‌شـــرقي ...

  ۳ خرداد ۱۳۸۸
 • كانسار خانگل كانسار خانگل

  اين كانسار در نزديكي مرز ايران و تركيه در فاصله 30 كيلومتر شمال شرقي سيه‌رود به مختصات 24.18' 06° 44 طول شرقي ...

  ۳ خرداد ۱۳۸۸
 • کانسار چاه پلنگ کانسار چاه پلنگ

  اين كانسار در استان اصفهان و 50 كيلومتري شمال مهدي‌آباد به مختصـات '11°54 طول شرقي و '57°32 عرض شمالي ...

  ۳ خرداد ۱۳۸۸
 • كانسار قره‌چيلر كانسار قره‌چيلر

  كانسار قره‌چيلر در شمال‌غربي كشور، استان آذربايجان شرقي و در حاشيه جنوبي رودخانه مرزي ارس و در مجاورت روستاي ...

  ۳ خرداد ۱۳۸۸
 • كانسار خوينرود كانسار خوينرود

  اين كانسار به وسعت 10.8 كيلومتر مربع در 46 كيلومتري شهرستان اهر، 32 كيلومتري ورزقان و پيرامون روستاي خوينرود ...

  ۳ خرداد ۱۳۸۸
 • كانسار گرگاب( III) كانسار گرگاب( III)

  ايــن كانسـار در 92.5 كيلومتري شـرق كــاشان و 43.5 كيلومتري شمال شــرق سراجيـه به مختصات?00'27°52 طول شرقي ...

  ۲ خرداد ۱۳۸۸
تعداد کل: 51 صفحه 1 از 3
نتایج یافت شده: 0 مورد