خواص سنگ ها - سنگ الماس

خواص سنگ ها - سنگ الماس
مزاج الماس گرم و خشك بوده و درجه كم آن مزاج سرد و خشك دارد استفاده تعليق از آن يعنى بصورت گردن بند تقويت كننده ...
مزاج الماس گرم و خشك بوده و درجه كم آن مزاج سرد و خشك دارد. 
استفاده تعليق از الماس يعنى بصورت گردن بند تقويت كننده قلب است. 
بيماران فلج، لقوه، رعشه، جذام، صرع و كسانى كه بيمارى پوستى دارند اگر در چشمه معدن الماس حمام كنند، بيمارى آنان درمان ميگردد.
كشته الماس يبوست هاى بسيار سخت را درمان مينمايد و براى قوه و زيادى عمر و تندرستى مفيد است.
طالع هر شخصى برج حمل باشد استفاده از الماس، وقار و عزت او را در ميان خلايق چند برابر ميكند.
الماس قدرت اراده را زياد و حافظه را قوى ميكند، فكر و ناراحتى را از آدمى دور و قدرت بدنى را زياد ميكند.
متولدين برج حمل اسد و ميزان با استفاده از الماس خوش شناسى، بركت، عقل و دانش و خوشبختى به همراه خواهد داشت.
الماس يك درمانگر اساسى واقعى تلقى ميشود.
داروى نيروى بسيار تصفيه كننده اعضاى بدن و تقويت كننده عضوهاى دفع كننده از جمله شانه وكليه ها است به علاوه از بوجود آمدن سنگ كليه، مثانه و كيسه صفرا جلوگيرى ميكند.
هم چنين الماس براى بيمارى هاى معده و روده بسيار موثر است به خصوص تعيين كننده بيمارى هاى استخوانى و غدد ميباشد و غده تيموس را تحريك ميكند.
الماس باعث نيرو بخشيدن به مغز و دو نيم كره آن و همچنين مخچه، سيستم ماهيچه اى به طور كامل، اعصاب و انشعابات آن ميشود.
الماس به ما ياد ميدهد كه در زندگى شكست ناپذير باشيم.
همچنين الماس ما را از اشتباهاتمان آگاه ميسازد و خطر خود خواهى و غرور را از بين ميبرد.
الماس تابع نشان هاى شير (مرداد)، قوچ (فروردين) و جدى (دى) است.
منبع خبر: گردآوری: گروه زر
  ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۷:۱۶:۳۵ قبل از ظهر
نظرات (1)

مهد  ۲۲ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۴۹:۵۵ قبل از ظهر

عالی است

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد