اصول شش ماده ای پس انداز در حساب بانک عاطفی

اصول شش ماده ای پس انداز در حساب بانک عاطفی
درک طرف متقابل یکی از مهمترین شیوه های پس انداز در حساب بانکی عاطفی آن است که نخست واقعاً بخواهید بفهمید.
۱) درک طرف متقابل یکی از مهمترین شیوه های پس انداز در حساب بانکی عاطفی آن است که نخست واقعاً بخواهید بفهمید. این روش راهگشای شیوه های دیگر پس انداز در این حساب است. در حقیقت تا فرد دیگر را درک نکنید و به ارزشهای او پی نبرید نمی دانید که با انجام چه کارهایی می توانید اعتمادش را جلب و در حساب بانک عاطفی که در قلبش گشوده اید پس انداز کنید. چه بسا با به گردش رفتن و گفتگو با یکدیگر، کار برروی طرحی واحد از نظر شما اندوخته تلقی شود؛ اما از دیدگاه فرد دیگر به دلیل عدم ارضای نیازها و علایقش برداشت به حساب آید.
برای اندوختن باید آنچه برای دیگری اهمیت دارد به همان اندازه برای شما مهم باشد. شاید به هنگام اجرای طرحی فوق العاده مهم؛ فرزند شش ساله تان با کار و حرکتی که از نظرشما بی اهمیت است؛ مزاحمتان شود غافل از اینکه چه بسا از دیدگاه او این کار خیلی مهم تلقی گردد. همه ما نیازها و خواسته های دیگران را بر حسب استنباط خود به آنان فرا می افکنیم و درباره هر چیزی پس از گذراندن آن از صافی ویژه خودمان فکر می کنیم. اصل طلایی حیات می گوید: «همانطور که با دیگران رفتار می کتی با تو رفتار خواهند کرد» یعنی آنچه برخود نمی پسندی بردیگران مپسند. یعنی همان طورکه میل داری دیگران شمارادرک کنند درصدد درک و فهم دیگران باشید و آنگاه بر حسب این برداشت با ایشان رفتار کنید.
۲) توجه به چیزهای جزئی گاه ادب و مهربانی هرچند ناچیز تأثیر بسیار زیادی برطرف مقابل بر جا می گذارد. به عکس نامهربانیها؛ بی احترامیها؛ بی نزاکتی های کوچک موجب برداشت قابل توجهی از حساب بانک عاطفی می شود. در روابط چیزهای کوچک بزرگ هستند. انسانها بسیار حساس و نازک دلند. به اعتقاد من سن و تجربه در برخورداری از این حس تأثیری ندارد. حتی در میان افراد به ظاهر سنگدل و خشن کسانی یافت می شوند که ازقلبی رئوف و پراحساس بهره مندند.
۳) وفای به عهد پایبندی به عهد؛ پس انداز هنگفت و عدم رعایت آن برداشتی کلان از حساب بانک عاطفی به حساب می آید. به بیانی دیگر زیر پاگذاشتن قول و قراری که برای فرد دیگر مهم است؛ در کاهش اندوخته بیشترین تأثیر را دارد. زیرا او از این پس هیچ تعهد دیگری را نخواهد پذیرفت. به طورکلی مردم تمایل دارند که امید و آرزوی خود را برپایه قول و قرار دیگران بنا نهند به خصوص که این تعهد به کسب معیشت آنان مرتبط باشد. به اعتقاد من با پرورش خصلت نیکوی وفا به عهد می توانیم بر روی شکافها و فواصل حاصل از عدم درک درست که به طور معمول بین ما و فرزندانمان وجود دارد پلی از اعتماد و اطمینان بنا نهیم و با عبور از آن به تفاهم برسیم به همین خاطر باید به تعهداتی گردن نهیم که ازعهده آن برآییم چنانچه به رغم تلاش با رویدادی غیر منتظره روبه رو می شوم که با توجه به آن وفای به عهد غیر معقول و ناممکن می نماید با وجود این به قول و قرارم ارج می نهم و به اجرای آن تأکید می ورزم. و چنانچه میسر نشد از طرف می خواهیم که پوزش ما را بپذیرد.
۴) آشکار کردن توقعات تقریباً تمام مشکلات ارتباطی از انتظارات مبهم و مغایر اهداف و وظایف سرچشمه می گیرد. خواه با این مسئله روبه رو باشید که در محیط کار چه کسی به چه کاری اشتغال دارد و یا چگونه به فرزندتان بگویید اتاقش را تمییز کند و یا چه کسی زباله ها را بیرون ببرد. یقین بدانید که توقعات مبهم به سوء تفاهم؛ آشفتگی و کاهش اندوخته حساب بانکی عاطفی می انجامد. بسیاری از انتظارات سربسته و مبهمند؛ چرا که به صراحت بیان نمی شوند. با وجود این مردم آن رابه موقعیتی خاص نسبت می دهند برای مثال توقعات زن وشوهر نسبت به یکدیگر اغلب روشن نیست و گاهی هیچ تلاشی برای شناخت این انتظارات صرف نمی شود.. به همین دلیل قبل از استحکام هر موضع یا موقعیتی جدید در کار و زندگی سطوح انتظارات را از حیث روشن کنید. مردم برحسب این توقعات به داوری می نشینند و اگر احساس کنند که توقعات اساسی شان برآورده نمی شود از اندوخته اعتمادشان کاسته می گردد.
بسیاری از جنبه های منفی زندگی ما بر این فرض استوار است که انتظارات خود را روشن و بدیهی می انگاریم و آن را روشن و بدیهی می انگاریم و آن را از سوی مردم دور و اطرافمان. قابل فهم تلقی می کنیم.
۵) اثبات تمامیت وجود یکپارچگی و تمامیت وجود اعتماد می آفریند و پایه و اساس شیوه های متفاوت پس انداز در حساب بانک عاطفی به شمار می آید. یکپارچگی وجود را با صداقت اشتباه نگیرید. مفهوم این خصلت بسیار فراتر از معنای صداقت است. صداقت یعنی راستگویی؛ صداقت به مفهوم تطبیق گفتار با حقایق است در صورتی که تمامیت وجود به معنای تطبیق واقعیتها با گفتار است. به بیانی دیگر یکپارچگی نفس مستلزم استحکام منش؛ یگانگی با خود و زندگی است. یکی از مهمترین شیوه های تبلور این صفت ارزنده صادق بودن با افرادی است که در جمع حضور ندارند. این کار بذرهای اعتماد را در دل حاضرین می افشاند. در حقیقت دفاع از غائبین موجب جلب اعتماد حاضرین می شود فرض کنیم که من و شما همکاریم و درباره سرپرستمان به انتقاد نشسته ایم درعین حال جرأت نداریم که کلمه ای از این سخن را نزد او ابراز کنیم. حال اگر به دلایلی روابط ما تیره شود شما تردیدی ندارید که من در محافل مختلف نقاط ضعف شما را با دیگران در میان خواهم گذاشت چراکه دقیقاً همان کاری بود که ما به اتفاق در غیاب سرپرستمان انجام دادیم. این عمل جوهره دو رنگی و تزویر است. آیا ممکن است دورویی ذخیره ای از اعتماد من را در حساب بانک عاطفی واریز کند؟ فرض کنید که من برای اینکه صمیمیت خود را به شما نشان دهم سخنان محرمانه فردی را که به من اطمینان کرده با شما در میان می گذارم و مثلأ می گویم: «من واقعاً نباید این نکته را با تو در میان می گذاشتم اما چون تو رفیق شفیق من هستی...» آیا من با فاش کردن اسرار کسی بر اعتبار و اعتمادم می افزایم یا اینکه شما در می یابید هر چه را که به طور محرمانه به من بگویید با دیگران سهیم می شوم؟ یکپارچگی و تمامیت وجود به مفهوم آن است که با همه مردم با اصول ثابتی رفتار کنید. اینگونه رفتار اعتماد مردم را نسبت به شما جلب می کند.
۶. عذرخواهی خالصانه برای برداشت از حساب پس از برداشت از حساب بانک عاطفی باید بی درنگ عذرخواهی کنیم؛ عذرخواهی صادقانه و برخاسته از خلوص نیت. عباراتی از قبیل: «اشتباه کردم؛ کم لطفی کردم؛ احترام شما را نادیده گرفتم؛ شأن و منزلت شما را نادیده گرفتم.....» چنانچه بی ریا و صادقانه ابراز شود اعتماد زیادی را به حساب بانک عاطفی واریز می کند. به این ترتیب می توان به سرعت در دل فرد دیگر نفوذ کرد و کمبود عاطفی او را جبران نمود. برای عذرخواهی خالصانه آدمی باید بر خود مسلط باشد و در پرتو اصول اساسی و ارزشها عمیقاً احساس امنیت کند. به بیانی دیگر افرادی که از امنیت باطن برخوردار نیستند نمی توانند بی شائبه عذرخواهی کنند چرا که احساس می کنند اینگونه برخوردها ایشان را ضعیف و زبون جلوه می دهد و در هراسند که مبادا دیگران از چنین ضعفی سوء استفاده کنند. در حقیقت امنیت ایشان وابسته به آراء و عقاید مردم است و مدام نگرانند دیگران چه تصویری از آنان دارند. اشتباه کردن یک چیز است و نپذیرفتن اشتباه نکته ای کاملاً متفاوت. مردم خطای ما را می بخشند چرا که خطا به طور معمول ناشی از یک برداشت و داوری نادرست است. اما هیچکس اشتباهاتی را که از نیت شریرانه؛ داوری خودخواهانه و انگیزه های بد و شیطنت آمیز سرچشمه گرفته باشد به سادگی نمی بخشد.
نویسنده : محمد دانائی فر
منبع :هفت عادت مردمان مؤثر استفان کاوی
منبع خبر: پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
  ۲۵ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۱۹:۲۶ بعد از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد