اقتصاد بازرگانی

تعداد کل: 471 صفحه 21 از 24
 • بهتر از عقلایی بودن: روان شناسی تطوری و دست نامرئیبهتر از عقلایی بودن: روان شناسی تطوری و دست نامرئی

  چالش‌های بلندمدت اقتصاد با توجه به بحران فعلی

  ۱۳ آبان ۱۳۸۸
 • سیری اجمالی در فلسفه اقتصادسیری اجمالی در فلسفه اقتصاد

  ارزشها در نظریات علمی و چگونگی آن در فلسفه علوم اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  ۱۳ آبان ۱۳۸۸
 • رعايت الگوي مصرف در خانه و محل كاررعايت الگوي مصرف در خانه و محل كار

  انسان ناگزير به مصرف است! از خورد و خوراك گرفته تا پوشاك و انرژي و هزاران چيز ديگر. اما مصرف بايد چگونه باشد؟ پاسخ به اين سؤال است كه موضوع اصلاح الگوي مصرف را مطرح مي كند.

  ۱۳ آبان ۱۳۸۸
 • آيا يك زلزله ژئوپليتيكي در راه استآيا يك زلزله ژئوپليتيكي در راه است

  آشوب، بحران مالي و اقتصادي كه جهان در حال حاضر تجربه مي‎كند، به يقين پيامدهاي بسيار جدي را ماوراي حوزه اقتصاد برجاي خواهد گذاشت.

  ۱۳ آبان ۱۳۸۸
 • بازگشت به ناسيوناليسم اقتصاديبازگشت به ناسيوناليسم اقتصادي

  مديريت بحران بسيار پيچيده و پردردسر كنوني در صحنه اقتصاد جهاني پيش از آن‎كه نيازمند برخورد اصولي و مستقيم باشد، بيشتر محتاج نوعي خردگرايي و انعطاف است.

  ۱۳ آبان ۱۳۸۸
 • مصرف گرایی یک مرام فرهنگی مصرف گرایی یک مرام فرهنگی

  پیشینه مطالعه مقوله مصرف به عنوان مقوله ای جامعه شناختی به اواخر قرن نوزدهم میلادی و آغاز قرن بیستم بازمی گردد. پیش از این، مصرف مقوله ای صرفا اقتصادی شمرده می شد و فقط از همین منظر مورد توجه قرار می گرفت.

  ۱۳ آبان ۱۳۸۸
 • قواعد رسمی و غیررسمی بازارقواعد رسمی و غیررسمی بازار

  حتی در کشورهایی با سیستم حقوقی عالی نیز قانون بدون اصطکاک کار نمی‌کند. برای این که به دادگاه بروید باید پول وکیل پرداخت کنید و خود را برای فرآیندی طولانی با نتیجه‌ای نامعلوم آماده کنید که بعضی وقت‌ها ارزشش را ندارد.

  ۱۲ آبان ۱۳۸۸
 • شکوفایی سلیقه ایرانی در بازارهای محلیشکوفایی سلیقه ایرانی در بازارهای محلی

  بررسی وضعیت بازارهای هفتگی در ایران

  ۱۲ آبان ۱۳۸۸
 • در دفاع از اقتصاد «بازار آزاد اسلامی»در دفاع از اقتصاد «بازار آزاد اسلامی»

  اسلامی» در دستگاه مفهومی‌نویسنده، آشکار شود، آنگاه «بازار آزاد اسلامی» قابل تامل‌ و قابل دفاع می‌نماید....

  ۱۲ آبان ۱۳۸۸
 • مردم چگونه خرید می‌کنند!؟مردم چگونه خرید می‌کنند!؟

  اندکی پیرامون «دانش خرید»

  ۱۲ آبان ۱۳۸۸
 • توصیه هایی برای فروش آسانتوصیه هایی برای فروش آسان

  فرآیند بازاریابی و فروش همچون رشد یک نهال آرام و همیشگی است. روشی تحت عنوان فروش برق آسا نداریم. موارد استثنا و فروشهای شانسی را جزئی از فرآیند فروش به حساب نیاوریم.

  ۱۲ آبان ۱۳۸۸
 • اطلاعات و مکانیزم بازار غیرقانونیاطلاعات و مکانیزم بازار غیرقانونی

  ی اصلاح قیمت‌‌ها می‌‌‌یابند....

  ۱۲ آبان ۱۳۸۸
 • محيط ‌زيست‌گرایی در بازار آزادمحيط ‌زيست‌گرایی در بازار آزاد

  از آنجا كه ثروت مالك به سرپرستي خوب آن بستگي دارد، حتي يك مالك كوته‌نظر و نزديك بين هم انگيزه خواهد داشت كه طوري عمل كند كه گويي به سودآور بودن منابع خود در آينده اهميت مي‌دهد.

  ۱۲ آبان ۱۳۸۸
 • رشد دولت‌ها و عوارض آنرشد دولت‌ها و عوارض آن

  عمل مي‌كنند و حتي در برخي مواقع اهداف متفاوتي را دنبال می‌کنند....

  ۱۲ آبان ۱۳۸۸
 • عواقب سياست هاي مداخله جويانه دولت در اقتصادعواقب سياست هاي مداخله جويانه دولت در اقتصاد

  تدوين مي شوند. موفقيت اين برنامه ها قبل از هر چيز معطوف به عدم تعارض آنان در زمينه اجرا با قانونمندي هاي ذاتي و ماهيتي علم اقتصاد است. ...

  ۱۲ آبان ۱۳۸۸
 • استراتژی حمایت از تولید و مصرف کنندهاستراتژی حمایت از تولید و مصرف کننده

  مالیات، یارانه ها و...) و تقاضا (مانند رجحان یا سلیقه مصرف کنندگان، درآمد، قیمت سایر کالاها، انتظارمصرف کنندگان از سطح قیمت و درآمد درآینده و یارانه و...) از سوی دیگر مهمترین و شاید اولین هدف هر نظام اقتصادی برقراری تعادل پایدار درآن می باشد....

  ۱۲ آبان ۱۳۸۸
 • اقتصاددانان و آزادیاقتصاددانان و آزادی

  به استثنای آین‌رند، کسی به‌اندازه‏ مورای روتبارد جنبش آزادی خواهی را تحت تاثیر قرار نداده است. میزس، ‌هایک، فریدمن و نوزیک به‌اندازه‏ روتبارد اشتیاق به سمت آزادی فردی ایجاد نکرده‌اند.

  ۱۲ آبان ۱۳۸۸
 • کشف ارزش از طریق رقابتکشف ارزش از طریق رقابت

  برای مقایسه چانه‌زنی با رقابت، تجربیات آزمایشگاهی مختلفی صورت گرفته‌است. در یکی از این آزمایش‌ها، از دانشجویان لیسانس خواسته شد تا ۱۰دلار را تقسیم کنند.

  ۱۲ آبان ۱۳۸۸
 • فرآیندهای بـازاری و مدیریـت استراتژیکفرآیندهای بـازاری و مدیریـت استراتژیک

  یکدیگر مرتبط باقی مانده‌اند....

  ۱۲ آبان ۱۳۸۸
 • شعار تجاری و تبلیغاتی شباهت ها و تفاوت هاشعار تجاری و تبلیغاتی شباهت ها و تفاوت ها

  ار) دوام بیاورد می بایست در هر دو مورد بهترین ها را برای خود انتخاب کند....

  ۱۲ آبان ۱۳۸۸
تعداد کل: 471 صفحه 21 از 24
نتایج یافت شده: 0 مورد