بانک و بیمه

تعداد کل: 162 صفحه 4 از 9
 • انواع‌ بانك‌های‌ بدون‌ رباانواع‌ بانك‌های‌ بدون‌ ربا

  ان، در صدد این‌ بودند كه‌ الگوی‌ جامع‌ و واحدی‌ طر‌احی‌ كنند تا بتوانند جایگزین‌ كامل‌ بانكداری‌ متعارف‌ باشد ... ...

  ۲۱ آبان ۱۳۸۸
 • حوزه‌های‌ فقاهتی‌ و عرصه‌های‌ كارشناسی‌حوزه‌های‌ فقاهتی‌ و عرصه‌های‌ كارشناسی‌

  ی‌دهد تا متناسب‌ با پیشرفت‌ جوامع‌ و تحولات‌ اجتماعی‌ و متناسب‌ با وضعیت‌ زمان‌ و مكان، مدل‌سازی‌ كنند....

  ۲۱ آبان ۱۳۸۸
 • تحرك پولتحرك پول

  بانك ها و بیمه ها بخش بزرگی از این واگذاری ها را به خود اختصاص خواهند داد و به دلیل اهمیت بازار پولی در توسعه اقتصادی هر كشور باید خصوصی سازی بانك ها به درستی صورت بگیرد كه این امر مستلزم فراهم كردن مقدمات خاصی است.

  ۲۱ آبان ۱۳۸۸
 • ۲۱ آبان ۱۳۸۸
 • مبدأ و مقصد تسهیلات بانكیمبدأ و مقصد تسهیلات بانكی

  جریان تسهیلات بانكی به سمت نقاطی است كه دارای مزیتهای اقتصادی می باشند اما نباید از این نكته غافل شد كه مزیت سازی نیز امری است كه دولتمردان می توانند روی آن برنامه ریزی كنند.

  ۲۱ آبان ۱۳۸۸
 • نظام الكترونیك انتقال منابعنظام الكترونیك انتقال منابع

  ارزش باشد ضروری می نمود. ...

  ۲۱ آبان ۱۳۸۸
 • مبدأ و مقصد تسهیلات بانكیمبدأ و مقصد تسهیلات بانكی

  جریان تسهیلات بانكی به سمت نقاطی است كه دارای مزیتهای اقتصادی می باشند اما نباید از این نكته غافل شد كه مزیت سازی نیز امری است كه دولتمردان می توانند روی آن برنامه ریزی كنند.

  ۲۱ آبان ۱۳۸۸
 • بانكداری نوینبانكداری نوین

  مده بود ، ضمن آن كه قرنها پیش از آن ، زمان داریوش اول ، ایران اقدام به ضرب سكه طلا و نقره ، می كرده است ....

  ۲۱ آبان ۱۳۸۸
 • افق های وسیع ترافق های وسیع تر

  یش قدمی ها و ابتكارات مختلف از افغانستان در مشرق تا عراق در مغرب و دبی در خلیج فارس گسترده است. ...

  ۲۱ آبان ۱۳۸۸
 • تصویب نظام بانكداری بدون رباتصویب نظام بانكداری بدون ربا

  اساس بانكداری جهان امروز، بر ربا و بهره استوار است و در كشورهای سرمایه داری و غیرسرمایه داری، بانكداری یكی از منابع سرشار حكومتها و بخش خصوصی، به شمار می رود.

  ۲۱ آبان ۱۳۸۸
 • حواله پول با تلفن همراه به دارندگان دیگرحواله پول با تلفن همراه به دارندگان دیگر

  شركت "تكست‌پی‌می" خدمتی ارایه می‌دهد كه دارنده یك تلفن همراه می‌تواند مقداری پول به هر دارنده همراه دیگر كه مایل است انتقال دهد.

  ۲۱ آبان ۱۳۸۸
 • تصویر اثر انگشت، به جای رمز آنتصویر اثر انگشت، به جای رمز آن

  در بعضی حالات می‌توان به جای رمز یا كد اثر انگشت كه توسط روش‌های پچیده بدست می‌آید، از تصویر اثر انگشت استفاده كرد.

  ۲۱ آبان ۱۳۸۸
 • آفتاب كم فروغ بانكداری الكترونیكیآفتاب كم فروغ بانكداری الكترونیكی

  بانكداری اینترنتی صورت نگرفته است....

  ۲۱ آبان ۱۳۸۸
 • سراب پول الكترونیكی، روی دیگر سكهسراب پول الكترونیكی، روی دیگر سكه

  بچه‌ها در نزدیكی منزل ملا نصرالدین شلوغ می‌كردند. زن ملا گفت كه این بچه‌ها را رد كن بروند جای دیگر. ملا آمد دم در و به بچه‌ها گفت كه شنیده‌ام چند محله بالاتر آش می‌دهند.

  ۲۱ آبان ۱۳۸۸
 • روش‌های عامل دوم در شناسایی مشتری واقعیروش‌های عامل دوم در شناسایی مشتری واقعی

  حدود پنج روش معمول برای شناسایی آنلاین مشتری در هنگام ورود به سایت بانك و سایت‌های مهم وجود دارد كه ذكری از آنها می‌گردد. در آینده روش‌های دیگری نیز ابداع می‌گردند كه ممكن است از لحاظ هزینه و فن‌آوری برتر از روش‌های فعلی باشند.

  ۲۱ آبان ۱۳۸۸
 • آزمایش تغییر روش پرداخت‌های اینترنتی در فرنگآزمایش تغییر روش پرداخت‌های اینترنتی در فرنگ

  لهی و اقوام درجه اول آنها می‌خورد. ...

  ۲۱ آبان ۱۳۸۸
 • ضمانت نامه‌‌هاضمانت نامه‌‌ها

  ضمانتنامه بانكی، تعهد غیرقابل‌برگشت یك بانك به پرداخت وجه مورد ضمانت، در صورت عدم ایفای قرارداد توسط یك شخص ثالث است.

  ۱۹ آبان ۱۳۸۸
 • آزمایش تغییر روش پرداخت‌های اینترنتی در فرنگآزمایش تغییر روش پرداخت‌های اینترنتی در فرنگ

  لهی و اقوام درجه اول آنها می‌خورد....

  ۱۶ آبان ۱۳۸۸
 • ۱۶ آبان ۱۳۸۸
 • سرنوشت بانكها در گرو فیل كیفیتسرنوشت بانكها در گرو فیل كیفیت

  مسایلی نظیر مدیریت كیفیت جــامع(TQM) ، بهبود مستمر، شش سیگما و...، همگی این مطالب تنها قسمتی از فیل كیفیت هستند و همگی كاملاً با یكدیگر در ارتباط هستند اما نوعی جزئی نگری در آنها به چشم می خورد.

  ۱۶ آبان ۱۳۸۸
تعداد کل: 162 صفحه 4 از 9
نتایج یافت شده: 0 مورد